Profesorii susțin că subiectele la examenul de evaluare naţională la limba şi literatura română, a fost foarte ușor. Elevii au primit un text la prima vedere din „Inocenţii” de Ioana Pârvulescu, pe baza căruia au avut de răspuns la şase cerinţe.

„La prima cerinţă s-au cerut sinonime contextuale pentru două cuvinte din text: crengi şi întotdeauna. La îndemână era să răspundem cu <<ramuri>> şi <<mereu>>. La cerinţa a doua era vorba despre rolul cratimei, care este acela de a asigura rostirea legată, de a evita hiatul, copiii ştiu cam ce este de răspuns aici. La următoarea cetinţă, li s-a ceut să precizeze modul de formare a cuvintelor <<auriu>> şi <<des>>, deci, este vorba despre o derivare cu sufix şi de o conversiune din adjectiv în adverb. Mai departe, se cereau două cuvinte care conţin hiat, avem acolo <<continuat>> şi <<excursia>>. De asemenea, au avut de scos din textul dat două idei principale sau secundare. Dacă textul este citit cu atenţie, nu văd ce probleme ar putea pune”, a explicat un profesor.                       Absolvenţii de gimnaziu au mai avut, la primul subiect, de argumentat că textul dat aparţine genului epic. Rezolvarea acestui punct este descrisă mai jos, astfel: „Avem demonstraţia pe genul epic, din nou, o cerinţă accesibilă. Copiii trebuiau să definească genul epic şi să vină cu două trăsături pe care să le argumenteze pornind de la textul dat”.

„La subiectul al doilea,  a fost dat un text nonliterar relativ uşor, doar că trebuia foarte multă atenţie în lectura textului şi în formularea răspunsului. Urmează cerinţele la gramatică. Avem două substantive la care se cer genul şi cazul: <<gărzii>> este genul feminin şi cazul genitiv, iar <<momentul>> este genul neutru şi cazul acuzativ. La cerinţa a patra, sunt două cuvinte subliniate într-o frază, unde se cer atât funcţia sintactică, cât şi valoare morfologică, astfel, avem un predicat verbal exprimat prin verb predicativ şi un atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal demonstrativ de identitate. Mai deprate, se cer două subordonate diferite din fraza dată, unde putem opta pentru atributivă sau circumstanţială de scop”, a precizat Vasiliu.

De asemenea, pentru rezolvarea subiectelor elevii au mai avut de redactat o naraţiune de 150-300 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare petrecută într-o cetate. Era de urmărit să existe într-adevăr o acţiune, o naraţiune, să existe o succesiune logică a faptelor şi să se precizeze contextul spaţio-temporal, numărul de cuvinte, La genul acesta de texte este foarte simplu de văzut cine redactează cu uşurinţă şi cine are dificultăţi. Sigur, contează foarte mult cum ne formulăm ideile, să nu facem greşeli de scriere, ortografie, punctuaţie. Toate acestea au punctaje, iar astfel de greşeli duc la scăderea notei. În concluzie, au fost nişte subiecte de nivel mediu, care nu au reprezentat nicio surpriză, fiind vorba despre nişte cerinţe relativ accesibile”, a spus o profesoară de limba română.

Subiectele şi baremul de corectare vor fi afişate de Ministerul Educaţiei, la ora 15.00, pe site-ul subiecte.edu.ro. Primul subiect este notat cu 40 de puncte, iar cel de al doilea cu 36 de puncte. Elevii vor mai primi 14 punte pentru redactarea întregii lucrări şi alte 10 puncte din oficiu. Primele rezultate vor fi afişate pe 23 iunie, iar în aceeaşi zi, întrele orele 14.00 – 19.00, se vor putea depune contestaţiile. După soluţionarea contestaţiilor, notele finale vor fi făcute publice pe data de 23 iunie. În funcţie de notele de la Evaluarea Naţională, va fi stabilită media de admitere la liceu. Astfel, media examenului de evaluare va avea o pondere de 80% iar media claselor V-VIII va conta în proporţie de 20% în vederea stabilirii notei finale de admiterea la liceu. Pentru sesizarea oricărei nereguli aparute la examenul de Evaluare Naţională 2018, Ministerul Educaţiei pune la dispoziţie Tel Verde: 0800 801 100, la care se poate suna în perioada 11-15 iunie, între orele 08.00-16.00, de luni până joi, iar vineri, în intervalul 08.00 – 14.00.

(Jurnal)