Ce trebuie făcut pentru a primi statutul de asistat social… Care sunt obligaţiile acestuia faţă de comiunitate…

Care este solicitarea expresă a primarului Municipiului, Nicolae Barbu, către instituţii ale statului pentru a se pune capăt mafiei acordării scuitirilor de zilele muncă în favoarea comunităţii, impuse asistaţilor social…

Câţi au ieşit la curăţat zăpada, la Giurgiu, din cei peste 160 asistaţi social, în perioada căderilor masive de precipitaţii. De tot râsul !!!