Astăzi, 28 martie, începând cu ora 14,00, aleşii locali s-au întâlnit într-o şedinţă ordinară, cu 35 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, cărora li s-au mai adăugat alte opt proiecte suplimentare.

Acestea vizează aprobarea modificării Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu / reşedinţă sau sediul / punct de lucru din municipiul Giurgiu, delegarea organizării de către Centrul Cultural Local „Ion Vinea” a sărbătoririi Zilelor Municipiului Giurgiu, dar şi modificarea unei hotărâri din 19 decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019.

Alte proiecte vizează:

  • modificarea HCLM 521/19.12.2018 privind completarea Regulamentului pentru activitatea de blocare, ridicare, transport şi eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staţionate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu, precum şi prevederi privind respectarea normelor de parcare pe domeniul public în parcările de domiciliu/reşedinţă sau sediu/punct de lucru, de pe raza Municipiului Giurgiu, forma consolidată, aprobată prin HCLM 323/29.08.2018.
  • încheierea unui parteneriat între Municipiul Giurgiu, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Căminul pentru persoane vârstnice „Paradisul Seniorilor”, pentru acordarea de servicii sociale de calitate la nivelul Municipiului Giurgiu
  • convocarea mai multor Adunări Generale ale Acţionarilor la Societăţile Comerciale în care Consiliul Local este acţionar
  • aprobarea mai multor documentaţii şi indicatori tehnico-economici pentru diverse obiective de investiţii din municipiu
  • constituirea unui tarif de acces autocamioane, pentru SC Administraţia Zonei Libere Giurgiu SA
  • înfiinţarea Sport Club Municipal „Dunărea 2020 Giurgiu”
  • transmiterea, cu titlu gratuit, de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Giurgiu, a unui teren din domeniul public al statului către domeniul public al Municipiului Giurgiu
  • încetarea aplicabilităţii unei hotărâri de consiliu privind înfiinţarea Incubatorului de Afaceri din Municipiul Giurgiu şi atribuirea de spaţii şi transmiterea în administrarea Direcţiei Administrare Active din Proiecte cu Finanţare Europeană a imobilului din Bd. Bucureşti nr. 57 (fostul comandament al Unităţii militare)
  • repartizarea unei locuinţe de serviciu pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu
  • diferite avize de principiu şi studii de oportunitate, toate fiind aprobate aproape în unanimitate.

Un singur proiect nu a fost aprobat, deoarece viza concesionarea unei suprafeţe de teren aflat…pe trotuar!