Miercuri, 29 mai, consilierii judeţeni s-au reunit în şedinţă ordinară, având de dezbătut 26 de proiecte de hotărâre.

Astfel, aleşii judeţului au luat în discuţie următoarele: aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al Județului Giurgiu, pe anul 2018; rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, pe anul 2019; aprobarea Regulamentului de acordare a burselor de ajutor social pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul II al anului școlar 2018-2019 și în semestrul I al anului școlar 2019-2020, precum și a numărului și cuntumului acestora; aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați la faza D.A.L.I. pentru obiectivul de  investiţii „ Modernizare drumul judeţean DJ  412 C, Ogrezeni (DJ 412 A) – Podişoru – Bucşani – Obedeni – Uieşti – Goleasca – DJ 601 ”; aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Vărăști în vederea realizării lucrării “Protejarea platformei drumurilor DJ 401 şi DJ 412 – amenajare intersecţie km 19+889”; aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Gostinu în vederea realizării lucrării “Modernizare trotuare și căi de acces proprietăți DJ 507 comuna Gostinu, județul Giurgiu”; aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Comana  în vederea realizării obiectivului de investiții “Amenajare trotuare în Budeni, comuna Comana, județul Giurgiu”; aprobarea proiectului „Stimularea Educaţiei Incluzive şi Prevenirea Abandonului Şcolar – STEP” şi a cheltuielilor legate de proiect; modificarea Hotărârii nr.217 din 11 octombrie 2017 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea  proiectului “Well connected nodes Giurgiu – Borovo to TEN-T transport network“ (“Modernizare DJ 601 Bolintin Vale –Malu Spart –DN 61, km 13+685 – 14+184 şi 22+263 – 29+221”, 7,450 km”), Acronim: W-TEN și a cheltuililor legate de proiect ; aprobarea Planului de Acțiune și Strategiei realizate în cadrul proiectului “Program avansat transfrontalier de instruire pentru administraţia Judeţului Giurgiu şi Districtului Ruse”, cod proiect 16.5.2.010, cod e-MS ROBG-136; aprobarea încheierii Acordului de parteneriat în cadrul proiectului “Program avansat transfrontalier de instruire pentru administraţia Judeţului Giurgiu şi Districtului Ruse”, cod proiect 16.5.2.010, cod e-MS ROBG-136; aprobarea retragerii comunelor Comana, Vedea, Slobozia şi Herăşti din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”; atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 36,28 mp, la etajul IV al imobilului situat în municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial  Giurgiu; darea în folosință gratuită a unui microbuz 16+1 locuri, aflat în domeniul privat al Județului Giurgiu, achiziționat în cadrul proiectului ”EOCES– Întărirea capacităților operaționale pentru răspuns în Situații de Urgență în Regiunea Transfrontalieră Giurgiu – Ruse” cod MIS-ETC 671, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu; aprobarea exploatării și repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Județene DJ 411 (zona Bulbucata-Clejani), DJ 412B (zona Clejani-Sterea), DJ 505 (zona Chiriacu-Valea Bujorului) şi DJ 503 (zona Bălanu-Ghizdaru , zona Toporu-Răsuceni); aprobarea exploatării și repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumului Județean DJ 503A (zona Răsuceni – Drăgănești); aprobarea exploatării și repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumului Județean DJ 507 (zona Gostinu); aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu; aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, precum și completarea Hotărârii nr.135 din 31 iulie 2017 și Hotărârii nr.10 din 31 ianuarie 2018 ale Consiliului Județean Giurgiu.