Ce pensionari beneficiază de energie electrică în mod gratuit și ce condiții trebuie să îndeplinească aceștia

0
294

În urmă cu opt ani, prin HG 1041 s-a stabilit că persoanele pensionate din unităţi care au aparținut fostului Minister al Energiei Electrice, Regiei Autonome de Electricitate „Renel”, Companiei Naţionale de Electricitate – S.A. să beneficieze de o cotă de energie electrică gratuită de 1.200 kWh/an,  energie ce acoperă nivelul de consum al unui apartament care nu foloseşte energie pentru încălzire sau preparare apă caldă menajeră.

Facilitatea se acordă numai pentru consumul casnic, dar şi dacă persoanele care au activat în domeniul energetic îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • fie s-au pensionat până la data de 30 septembrie 2000 din unităţi care au aparţinut fostului Minister al Energiei Electrice, Regiei Autonome de Electricitate „Renel”, Companiei Naţionale de Electricitate – S.A. şi s-au desprins din acestea, prin acte normative;

  • la data pensionării, persoanele acestea trebuie să aibă o vechime în aceste unităţi de minimum 15 ani, până la data desprinderii din fostul Minister al Energiei Electrice, Regia Autonoma de Electricitate „Renel”, Compania Naţională de Electricitate – S.A.

Aceste drepturi se mai acordau, de asemenea și persoanelor pensionate din activitatea nucleară dacă s-au pensionat anterior datei de 1 august 1998, data reorganizării Regiei Autonome de Electricitate „Renel”.

De aceste facilităţi care sunt prevăzute de HG 1041/2003 mai beneficiază şi:

  • fie soţia sau soţul titularului de drept al contractului de furnizare a energiei electrice, decedat, până la recăsătorire, dacă titularul de drept a lucrat în fostul Minister al Energiei Electrice, Regiei Autonome de Electricitate „Renel”, Companiei Naţionale de Electricitate – S.A. pentru o perioade de minimum 20 de ani şi dacă facilitatile erau prevăzute în contractele colective;

  • fie pensionarii de invaliditate gradul I şi II, dacă la data pensionării îndeplinesc condiţiile de vechime, pensionarii care au fost disponibilizaţi în urma unor măsuri de concediere colectivă şi care, ulterior, s-au pensionat fără a se mai fi încadrat în munca până la data pensionarii, dacă îndeplinesc condiţiile de vechime persoanele pensionate după data de 30 septembrie 2000 din societăţile care s-au desprins prin acte normative din cadrul fostului Minister al Energiei Electrice, fostei Regii Autonome de Electricitate ”Renel”, Companiei Naţionale de Electricitate – S.A. şi, ulterior acestora, prin programe de restructurare, reorganizare ori privatizare, dacă societăţile respective aveau prevăzute pentru angajații lor astfel de facilităţi prin contractele colective de muncă.

(Jurnal)