Ce obligații au administratorii de bloc față de asociație, în 2020

0
766

Administrarea unui condominiu poate fi făcută fie de o singură persoană-administrator, fie de o firmă specializată în acest fel. Regulile general valabile de administrare a imobilelor cu mai multe apartamente sunt prevăzute de Legea nr. 196/2018, actuala reglementare a asociațiilor de proprietari. În cele ce urmează, prezentăm opt obligații importante ale administratorilor față de asociație:

1. Pentru început, el are obligația generală de a administra imobilul, de a propune și supraveghea lucrările de întreținere a clădirii, de a ține contabilitatea asociației (în partidă simplă), de a conduce activitatea de casierie și de a gestiona bunurile și banii asociației. Tot administratorul blocului face formalitățile pentru contractarea unor furnizori de servicii pentru întreținerea imobilului (lift, curățenie etc). Administratorul lucrează în baza unui contract de administrare, el putând fi angajat de asociație sau lucra ca persoană fizică autorizată. Administrarea de imobile poate fi făcută și de firme cu acest obiect de activitate, deci nu doar de o singură persoană-administrator.

2. Administratorul gestionează bunurile materiale și fondurile bănești ale asociației, conform hotărârilor adunării generale și deciziilor comitetului executiv, deci, nu după bunul plac. Legea nr. 196/2018 stabilește și că administratorul are obligația de a gestiona fondul de rulment și fondul de reparații.

3. Administratorul e fi obligat să calculeze, să întocmească și să afișeze la avizier lista cu cheltuielile lunare de întreținere. Această listă se va întocmi în cel mult cinci zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii. Pe lângă lista cu cheltuielile blocului, administratorul trebuie să afișeze și veniturile obținute de asociație din exploatarea părților comune (închirierea unor spații, antene de telefonie mobilă montate pe terasă etc.).

4. Potrivit actualei legi, administratorul e obligat să asigure respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor. Mai exact, aceștia trebuie să se asigure că intrările/ieșirile imobilului și căile de evacuare în caz de incendiu nu sunt blocate de obiecte depozitate în dreptul acestora.

5. Toți banii asociației de proprietari trebuie să treacă prin contul bancar unic al acesteia, potrivit legii asociațiilor, ceea ce înseamnă că administratorul blocului are obligația de a folosi, pentru a efectua plățile curente, dar și pentru încasări, numai acest cont unic al asociației. El nu poate plăti furnizorii de servicii sau produse pentru diverse lucrări, fie ele de întreținere sau de reparații, decât prin intermediul contului curent al asociației – cont unic.

De asemenea, când primește o plată în numele asociației, administratorul are la dispoziție cel mult o zi să transfere suma în contul curent al asociației. Excepțional, se poate păstra o sumă de maximum 1.000 de lei pe lună pentru efectuarea de plăți pentru cheltuieli neprevăzute.

Atenție! Administratorul nu poate utiliza în niciun fel banii asociației de proprietari, fără hotărârea scrisă a adunării generale sau a deciziei comitetului executiv, după caz.

6. Administratorii sunt obligați să notifice în scris restanțierii la plata cheltuielilor asociației.

7. Obligația de certificare profesională: adusă de actuala lege, obligația trebuie dusă la îndeplinire de administratorii acum în funcție până în 2021 (termenul a fost prelungit anul trecut). Certificatul de calificare profesională reprezintă actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a fi administratori de bloc.

8. Administratorul are obligația, la solicitarea oricărui proprietar, să prezinte toate datele, documentele și informațiile privind conținutul și respectarea contractului de administrare, precum și a acordurilor de plată în rate a cheltuielilor anuale, a cuantumului prestațiilor convenite.