Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a elaborat un set de norme ce facilitează contribuabililor să se mute din sistemul privat de pensii în cel de stat, după 5 ani.

Normele sunt în dezbatere publică până la data de 28 februarie și ar putea afecta portofoliul fondurilor de pensii private.

Noua normă stabilește:

Modalitatea prin care un participant solicită încetarea plății contribuției la un fond de pensii administrat privat; Etapele procesului de transmitere a informațiilor, prin intermediul rapoartelor prevăzute de actul normativ, în relația dintre administrator, instituția de evidență și A.S.F., referitoare la modificarea datelor participantului în Registrul participanților deținut de către C.N.P.P.; Introducerea unui articol distinct prin care se precizează faptul că, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018, contul participantului rămâne activ și după încetarea plății contribuției la fond;Introducerea unei anexe noi referitoare la Cererea-cadru privind încetarea plății contribuției la un fond de pensii administrat privat.Introducerea unui articol distinct prin care se specifică data de la care își produce efecte cererea de încetare a plății contribuțiilor.

„Cererea de încetare a plății contribuțiilor la fondul de pensii administrat privat depusă de către un participant în baza art. 32 alin. (6) din Lege produce efecte începând cu contribuțiile aferente lunii în care a fost depusă” , spune propunerea de normă.Potrivit OUG 114 care oferă posibilitatea transferului unui cotizant către sectorul public, “o persoană a participantă la un fond de pensii poate opta, pe baza de cerere individuală, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond, să se transfere la sistemul public de pensii. Fondurile deținute până la data transferului rămân în contul personal al participantului până la deschiderea dreptului la pensia privată”.

Contribuabilul poate stopa plata contribuțiilor către Pilonul II după 5 ani de participare și doar banii acumulați rămân în administrare privată și îi va primi la pensie.

(Jurnal)