Ce impune Noul Ordin al ASVSA ! Care sunt obligațiile proprietarilor de animale și care sunt cele ale medicilor veterinari, de liberă practică…!

0
592

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2023, privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor (și renilor), Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor a fost abrogat.

Cu această ocazie am stat de vorbă cu directorul adjunct al DSVSA Giurgiu, dr. Mădălina Stocheci Florescu , pentru a ne face mai multe precizări.

În vederea deținerii unor animale din speciile bovine,ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni este obligatorie înființarea unei exploatații în acest sens, anterior introducerii oricărui animal pentru proprietarii care nu detin exploatatie deja infiintata – ne spunea dr. Stocheci.

Animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine,camelide, cervidee și reni vor putea circula pe teritoriul României numai dacă sunt identificate și înregistrate,  potrivit prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare și însoțite de documente de circulație, iar  în cazul camelidelor, cervideelor și renilor, de documentul de identificare unic pe viață.

Dr. Mădălina Stocheci Florescu menționa și faptul că fiecare exploatație din România trebuie înregistrată în SNIIA, prin atribuirea unui cod alfanumeric unic și permanent.

 Care sunt o parte din obligațiile proprietarilor de animale:

 • să prezinte animalele și să asigure condițiile și mijloacele necesare, inclusiv contenția animalelor, în vederea desfășurării activităților de control efectuate de către medici veterinari oficiali privind aplicarea și respectarea legislației specifice sanitar veterinare;

 • Fiecare deținător de animale are obligația de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării și înregistrării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni din exploatația sa;

 • Proprietarul exploatației trebuie să permită accesul în exploatație doar animalelor identificate și înregistrate conform legislației în vigoare și doar celor care sunt însoțite de documentele de circulație sau alte documente sanitar-veterinare obligatorii;

 • Fiecare deținător de animale are obligația de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenție de mișcare a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni; în acest scop, solicită acestuia înregistrarea și eliberarea documentului de circulație, în format electronic sau tipărit, și pune la dispoziția acestuia animalele pentru verificarea identității;

 • În cazul mișcării animalelor, indiferent de destinație, deținătorul animalelor solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit înregistrarea și eliberarea documentului de circulație, în format electronic sau tipărit, anterior ieșirii animalelor din exploatație;

 • Deținătorul de animale are obligația de a avea asupra sa, pe timpul mișcării animalelor, documentul de circulație și, în cazul camelidelor, cervideelor și renilor, documentul de identificare unic pe viață;

 • În vederea monitorizării mișcării animalelor, deținătorul acestora are obligația de a prezenta organelor de control sanitar-veterinar documentele de circulație a animalelor pe parcursul mișcării acestora;

 • În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, dispariție a animalelor, pierdere a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, precum și regăsire a animalului, deținătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la producerea evenimentului;

 • În cazul evenimentelor de tip moarte, tăiere de urgență, ucidere preventivă sau ucidere în focar, deținătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;

 • În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelorpentru consum familial, deținătorul animalelor are obligația de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit mijloacele oficiale de identificare a animalelor sacrificate, în maximum 7 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.

 Care sunt obligațiile medicului veterinar de liberă practică:

Medicul veterinar de liberă practică împuternicit se deplasează la fața locului, verifică existența spațiilor necesare creșterii animalelor, ia coordonatele geografice GPS și înregistrează noua exploatație doar în cazul în care constată că locul noii exploatații este bine delimitat față de alte exploatații. In cazul exploatațiilor cu porcine, înregistrează noua exploatație doar după ce a verificat respectarea condițiilor de biosecuritate stabilite de legislația sanitar-veterinară în vigoare în acest sens și a constatat îndeplinirea acestora – ne mai preciza dr. Mădălina Stocheci.

Domnia sa ne cita și celelate sarcini ale medicului veterinar de liberă practică,   care trebuie să  verifice și să actualizeze permanent datele cu privire la exploatațiile și animalele pentru care este împuternicit, inclusiv pe cele referitoare la exploatațiile comerciale de tip A/tabere de vară/stâne, potrivit legii, ca urmare a notificării proprietarilor de exploatații/deținătorilor de animale, a efectuării acțiunilor sanitar veterinare sau a constatărilor proprii.

În vederea îndeplinirii acestor obligațiilor, medicul veterinar de liberă practică împuternicit efectuează următoarele activități:

 • răspunde doar notificării de înregistrare a exploatațiilor nonprofesionale, în maximum 7 zile lucrătoare de la primirea acesteia, și completează toate rubricile destinate identificării acestora; în cazul exploatațiilor nonprofesionale cu porcine, înregistrează exploatația doar după ce a verificat și a luat act de îndeplinirea condițiilor de biosecuritate stabilite de legislația sanitar-veterinară în vigoare;

 • actualizează datele aparținând exploatațiilor din SNIIA cu privire la: schimbarea proprietarului, modificarea domiciliului proprietarului, schimbarea numelui proprietarului, divizarea animalelor din exploatațiile nonprofesionale în urma partajului efectuat în condițiile legii, schimbarea formei de organizare a exploatațiilor din nonprofesională în comercială de tip A sau la înregistrarea sanitar-veterinară a stânelor/taberelor de vară, pe baza cererii proprietarului și a documentelor justificative; modificarea datelor în SNIIA este efectuată în maximum 7 zile lucrătoare de la prezentarea de către proprietar a cererii și a documentelor justificative.

(Jurnal)