primaria-giurgiu-azi-2În cadrul celei mai recente ședințe ordinare a Consiliului Local Giurgiu, desfășurată joi, 24 noiembrie, au fost dezbătute și aprobate 25 de proiecte de hotărâri, la care s-au adăugat 10 suplimentări.
Dintre acestea, amintim proiectul privind acordarea facilității de a beneficia de transport gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru elevii din municipiu care fac dovada prezenței semestriale la cursuri în procent de cel puțin 80%. Proiectul a fost aprobat de aleșii locali în unanimitate de voturi. 
Tot în unanimitate de voturi a fost aprobat și proiectul de hotărâre privind micșorarea cu 1 leu a taxei de habitat, atât pentru persoanele care locuiesc la apartament, cât și la casă.
Un alt proiect de hotărâre inclus pe ordinea de zi se referă la modificarea taxelor și impozitelor locale, în sensul micșorării cotei de impozit de la 1,3 la 0,2 în cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în clădiri nerezidențiale. La acest punct, consilierii liberali au propus un amendament, ce prevede reducerea de la 1,3 la 0,4 a impozitului în cazul persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în clădiri rezidențiale, pentru încurajarea antreprenorilor locali să rămână în municipiu și să-și dezvolte aici afacerile. Deși consilierii mai-sus amintiți au votat împotriva proiectului de hotărâre în forma inițială, acesta a îndeplinit cvorumul necesar pentru a trece, iar amendamentul nu și-a mai avut rostul.
În cadrul aceleași ședințe, a fost aprobată și alocarea din bugetul local a mai multor sume de bani pentru achiziționarea de cadouri pentru salariații diferitelor instituții publice locale subordonate Primăriei, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărăbătorilor de iarnă, dar și acordarea unor sprijine financiare pentru trei cetățeni cu grave probleme de sănătate.
(Jurnal)