cjgVineri, 18 noiembrie, s-a desfășurat cea mai recentă ședință extraordinară a Consiliului Județean Giurgiu, ce a inclus 31 de proiecte de hotărâri pe ordinea de zi.

 Unul dintre acestea l-a reprezentat rectifificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2016.

Conform explicațiilor directorului executiv adjunct, Florentina Stănculescu, este vorba despre: diminuarea cu suma de 650 mii lei a capitolului ”Transporturi” și, implicit, a capitolului ”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri”; suplimentarea cu suma de 50 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftizologie Izvoru, pentru finanțarea unor cheltuieli privind iluminatul și încălzitul; suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională cu suma de 18 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal rezultate din creșterile salariale începând cu data de 01 august 2016 ale personalului didactic și auxiliar; modificarea prin redistribuire de credite de la alte poziții un de s-au înregistrat economii, a listei de investiții pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, pentru asigurarea sumelor necesare achiziționării mamografului digital pentru diagnosticul 2 D și pentru asigurarea altor mijloace fixe necesare Spitalului; suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești cu suma de 47 mii lei, alocată de către Direcția de Sănătate Giurgiu pentru asigurarea unor cheltuieli de funcționare; suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Camerei Agricole Județene Giurgiu cu suma de 82 mii lei, reprezentând transferuri alocate de la bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare.

La acest punct, consilierul din partea liberalilor, Mihnea Boerescu, a sugerat constituirea unei comisii care să supervizeze toate achizițiile întreprinse, astfel încât prețul stabilit să fie unul cât mai convenabil. În replică, președintele Marian Mina a explicat că toate aceste achiziții sunt publice și pot fi consultate pe SEAP.

Un alt proiect de hotărâre inclus pe ordinea de zi a fost cel cu privire a la alocarea sumei de 150.000 lei pentru finanțarea manifestărilor ce se vor desfășura la nivelul Consiliului Județean Giurgiu cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Suma este necesară asigurării a peste 5000 de pachete pentru copiii participanți la manifestările organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă, dar și pentru copiii și persoanele aflate în suferință, instituționalizate în unitățile de asistență socială din județ, a explicat Florentina Stănculescu.

De asemenea, a fost supus spre dezbatere și aprobare și proiectul de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare în valoare de 440.000 lei, pentru 25 de parohii din județ care au solicitat acești bani pentru finanțarea lucrărilor de reparații.

Nu în ultimul rând, consilierii județeni au dezbătut și proiectul de hotărâre ce viza aprobarea Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă a medicilor angajați la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. Cu acest prilej, câțiva aleși județeni, printre care Georgeta Mihuț – din partea PNL și Aurelia Dobre – din partea PSD – au dorit să își exprime aprecierea și să felicite executivul Consiliului Județean pentru inițierea acestui proiect de mare importanță pentru sistemul sanitar giurgiuvean. Precizăm că toate proiectele de hotărâre mai-sus menționate au fost aprobate în unanimitate de voturi.

(Jurnal)

 

1 COMENTARIU