În şedinţa ordinară din 28 noiembrie, consilierii locali giurgiuveni au avut de aprobat un număr de 24 proiecte de hotărâri, printre acestea:

  • aprobarea alocării din Bugetul local a sumei de 1.400 lei, pentru achiziţionarea cadourilor oferite cu ocazia sărbătorilor de iarnă (CRĂCIUNUL), salariaţilor Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu; 4.030 lei, salariaţilor Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Giurgiu; 3.700 lei, salariaţilor Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale a Municipiului Giurgiu; 7.930 lei, salariaţilor Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu;
  • asigurarea unor porţii de hrană caldă persoanelor participante din Municipiul Giurgiu, cu ocazia Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie;
  • rectificarea Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2018;
  • rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;
  • anularea creanţei, recalcularea şi repunerea sumei reprezentând redevenţa datorată de Societatea Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anii 2009, 2010, 2011, conform Contractului de concesiune nr. 6615/2009 şi Actului adiţional nr. 31.984/14.10.2014;
  • utilizarea încasărilor din taxa de habitat aferentă perioadei 2016 şi 2017 pentru acoperirea cheltuielilor aferente bugetului local, în contul sumelor alocate din Bugetul local pentru activitatea de colectare şi transport, în vederea depozitării deşeurilor municipale aferente perioadei menţionate.

De asemenea au fost aprobate o serie de proiecte care vizau vânzarea  sau închirierea de terenuri din Municipiul Giurgiu.

(Jurnal)