Curtea Constituțională a României (CCR) a admis o sesizare a Guvernului și a decis că este neconstituțională legea adoptată în Parlament în luna iunie prin care executările silite în materie civilă erau suspendate pe toată perioada stării de urgență și alertă până la data de 1 septembrie.

Potrivit unui comunicat al CCR transmis marți, în urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvern și a constatat ca dispozițiile articolului unic pct. 3 (cu referire la art. XVIII) din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale sunt neconstituționale.

La începutul lunii iunie, Camera Deputaților a adoptat, cu amendamente, OUG 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.

Conform unui amendament admis de Comisia de buget și propus de PSD, se suspendă măsurile de executare silită în materie civilă prin poprire pentru creanțele civile și comerciale declanșate după instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

Nu se declanșează măsuri de executare silită în materie civilă prin poprire pentru creanțele comerciale și civile pe toată perioada stării de urgență, a stării de alerta până la data de 1 septembrie 2020. Măsurile dispuse anterior nu se aplica în cazul executărilor silite privind creanțele civile sau comerciale ce au drept titlu hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală pentru soluționarea laturii civile a cauzei. Măsurile de suspendare a executării silite a sumelor urmăribile sau disponibilităților bănești se aplică de drept de către organele de executare și instituțiile bancare sau terți popriți, fără nicio altă formalitate”, mai prevede amendamentul.

Un alt amendament adoptat de deputați stipula că se suspendă, pe durata stării de urgență, începând cu data suspendării activității – 18 martie 2020, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale prevăzute de OUG 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.