Guvernul a adoptat ordonanța de modificare a Codului Fiscal, menită să atenueze deficitul bugetar. Mai nou, impozitul de 1% pe cifra de afaceri a firmelor din sectorul HoReCa va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Tot atunci se va putea opta între acest impozit sau impozitul pe profit, potrivit declarațiilor ministrului Finanțelor, Adrian Câciu, la sfârșitul ședinței Executivului.

De asemenea, taxarea câștigurilor din jocuri de noroc va fi mai puțin dură decât se prevedea inițial, cu 3% până la 10.000 de lei, 300 lei + 20% din ce trece de 10.000 de lei și 11.650 lei + 40% din ce trece peste 66.750 lei.

De la 1 august va intra în vigoare o diminuare a plafonului pentru care se acordă facilităţi la construcţii şi industria alimentară de la 30.000 de lei la 10.000 de lei.

 Dintre modificările care urmează să aducă în plus bani la buget, se remarcă:

 – majorarea cotei impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților.

  • reducerea plafonului pentru impozitarea veniturilor microîntreprinderilor , de la 1.000.000 euro la 500.000 euro;
  • instituirea condiției ca microîntreprinderea să aibă cel puțin un salariat, situație în care este necesară eliminarea cotei de impozitare de 3%;
  • instituirea unei condiții de deținere de titluri de participare de către același acționar/asociat la cel mult trei microîntreprinderi, în cazul acționarilor asociaților care dețin mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;
  • limitarea la 20% a veniturilor obținute din consultanță și management;
  • excluderea din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor a persoanelor juridice care desfășoară activități: în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv activități de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc, precum și a persoanelor juridice române care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale;
  • eliminarea posibilității de a opta pentru aplicarea impozitului pe profit în situația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului social și a numărului de salariați;
  • menținerea cotei de impozitare de 1%;
  • abrogarea prevederii potrivit căreia persoanele fizice care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an sunt scutite la plata impozitului pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor.

Cine va beneficia de Regimul facilităților oferite

 Vor beneficia de facilitățile fiscale în sectorul construcțiiprecum și în sectorul agricol și în industria alimentară, numai persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 și pct. 7 din Codul fiscal. Prevederea intră în vigoare la data 1 ianuarie 2023 și se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

Pentru acordarea facilităților fiscale în sectorul construcții, (…) beneficiari sunt salariații care contribuie în perioada de raportare într-un procent semnificativ la realizarea a minim 80% din cifra de afaceri totală reprezentând activități de construcții; calculul cifrei să fie realizat în timp real și nu având la bază date istorice.

Scăderea de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv, a plafonului până la care se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor, sectorul agricol și în industria alimentară. Pentru partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu se aplică facilitățile fiscale.

Modificarea plafonului până la care contribuabilii determină venitul net anual pe bază de norme de venit, respectiv de la 100.000 euro la 25.000 euro.

Modificarea are în vedere contribuabilii care realizează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective.

 (Jurnal)