ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.552/19.07.2022

  1.      PROIECTE HOTARÂRI:

    1. Proiect de hotărâre nr.270/18.07.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Proiect tip creșă mică – Construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe moderne și eficiente energetic în Municipiul Giurgiu” în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Rezidență, PNRR/2022/C15/I.1:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.