Care sunt absolvenții care își pierd dreptul la șomaj și în ce condiții …

0
14075

 224x145Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu reaminteşte  absolventilor de învătamant din judetul Giurgiu – promotia 2016 că, pentru a beneficia de indemnizaţie de somaj, este necesar să se  înregistreze în termen de 60 de zile de la absolvire la agenţia de ocupare a fortei de munca, din raza căreia îşi au domiciliul pentru a fi luaţi în evidenţă ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Nerespectarea termenului de 60 de zile,  atrage după sine pierderea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se întelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Dreptul la indemnizaţie se deschide după expirarea celor 60 de zile, pentru persoanele înregistrate, în urma depunerii unei cereri şi a actualizării actelor depuse la dosar.

Absolvenţii pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj, dacă în termenul de 60 de zile nu au reuşit să se încadreze în muncă şi nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului sau nu realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, respective 500 lei.

Indemnizaţia de şomaj acordată acestei categorii de persoane se plăteşte pentru o perioadă de 6 luni şi este în valoare de 250 lei, reprezentând 50 la sută din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

        În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte următoarele documente:

– CI (copie şi original); act de studii sau adeverinţă (copie şi original); certificat de naştere (copie şi original); certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie şi original); adeverinţă medicală – cu specificaţia “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale; adeverinţă eliberată de administraţia financiară din care să rezulte venitul realizat.

Facem precizarea că absolvenţii, înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, pot beneficia din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi de o primă de încadrare, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Prima este egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 500 lei.

De asemenea, absolvenţii, care primesc indemnizaţie de şomaj, şi se angajează, în perioada de acordare a indemnizaţiei, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Dreptul se acordă absolvenţilor care îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, fiind necesar ca persoana respectivă să îl solicite agenţiei judeţene unde a fost înregistrat în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Înregistrarea absolvenţilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu, str. Bucuresti, bl. 202/5D şi la Punctul de lucru din localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, b-dul Republicii ( incinta Bibliotecii orășenești).

(Jurnal)