Când încep înscrierile și reînscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2022-2023

0
282

Reînscrierea copiilor la grădiniţă începe la data de 16 mai, iar înscrierea noilor veniţi se va face începând din 30 mai, a informat, miercuri, 4 mai, Ministerul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

„Părinţii pot comunica unităţii de învăţământ şi prin fax, poştă electronică sau telefonic, datele necesare – date privind solicitantul, date privind copilul, pentru a se realiza planificarea pentru depunerea dosarelor.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie şi grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislaţia în vigoare”, transmise Inspectoratul Școlar Judeţean Giurgiu.

În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere a copiilor primite este mai mare decât numărul de locuri libere vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare presupun:

  •  existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii I un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);

  • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

  • existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul şcolar următor, în unitatea de învăţământ respectivă;

  • existenţa unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare şcolară şi profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

(Jurnal)