financiarurban_macheta_400x400_v1_161214-biodegradabileHotărârea de Consiliu Local nr. 6/31 ianuarie 2013 – modificată în şedinţa Consiliului local nr. 408/ 24 noiembrie 2016 a CL Giurgiu privind aprobarea obligaţiilor care revin Primăriei municipiului Giurgiu, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţii, implică şi o serie de sancţiuni pentru cei care nu respectă selectarea gunoaielor cât şi  păstrarea curăţeniei, după cum urmează:

Articolul 9, completat cu alin. 10 prevede în mod expres   ca persoanele  fizice, persoanele juridice agenţii economici instituţiile publice sunt obligate:

f) Cetăţenii Municipiului Giurgiu au obligaţia  să depoziteze deşeurile menajere şi reciclabile sortate, numai în recipiente standardizate şi înscripţionate puse la dispoziţie de operatorul de servicii publice de salubrizare;

g)  Este interzis persoanelor fizice sau juridice să caute şi să îşi însuşească deşeuri de orice fel din containere/pubele destinate colectării deşeurilor menajere şi reciclabile, amplasate pe platformele special amenajate de pe  raza Municipiului Giurgiu, pentru valorificarea lor;

h) Se interzice depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi economice sau din demolări de construcţii în sau lângă recipienţii amplasaţi pe platformele de colectare a deşeurilor menajere de pe domeniul public;

i) Se interzice distrugerea şi/sau deteriorarea prin lovire sau incendiere a containerelor, pubelelor, coşurilor de gunoi stradale.

Articolul 9, alin. 11 prevede: Toţi utilizatorii serviciului public de salubrizare sunt obligaţi să asigure colectarea  selectivă a deşeurilor pe care le produc,  conform sistemului implementat de operatorul de salubrizare şi să nu amestece deşeurile menajere cu cele reciclabile, periculoase sau alte tipuri de deşeuri.

Sancţiunile ce pot fi aplicate

Articolul 17  al prezentei Hotărâri  prevede ca Neîndeplinirea obligaţiilor şi încălcarea prevederilor prevăzute la prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează  cu:

p) amendă de la 200 la 500 de lei pentru persoane fizice şi cu amendă de la 500 la 1500 de lei pentru persoane juridice (pentru încălcarea prevederilor art. 9, alin 10).

r) Pentru încălcarea prevederilor art.9, alin. 11, amenzile sunt cuprinse între 200 şi 500 de lei pentru persoane fizice şi cu amendă de la 500 la 1500 lei pentru persoane juridice.

1 COMENTARIU