Gripa închide școlile din România! Cu doar câteva minute în urmă, Ministerul Educației a transmis un ordin privind suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar în data de 25 ianuarie 2018.

„În baza Hotărârii Guvernului României nr. 26/12.01.2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art.9 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS 5069/2016, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere Adresa Ministerului Sănătății nr. 816/23.01.2019, Ministrul Educației Naționale emite prezentul ordin:

Art.1. În data de 25 ianuarie 2019 se suspendă cursurile în toate unitățile de învățământ preuniversitar din România.

Art. 2. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ și comunicate Ministerului Educației Naționale.”

(Jurnal)