Biserica „Buna Vestire” din municipiu va fi resfințită duminică, 29 mai

0
1011

Am găsit zilele trecute un pliant care anunța târnosirea Bisericii „Buna Vestire”, cunoscută și sub numele de „Biserica Grecească” din municipiul Giurgiu. Fiind una dintre bisericile mele de suflet, mai ales că aici mi-am botezat unul dintre copii, am fost curioasă să aflu mai multe despre această târnosire, căci fie-mi iertată neștiința, nu mai auzisem folosit acest termen până atunci. Așa că am deschis Google-ul și am aflat lucruri noi pe care vi le voi împărtăși în cele ce urmează.

Rog, mai ales pe cei care nu cunosc istoria acestei biserici grecești să citească cele ce urmează, deoarece acestea fac parte din istoria nescrisă a acestui oraș dunărean.

Să trecem la treabă…

Biserica „Buna Vestire” a fost ridicată între anii 1863-1864 de către comunitatea etnicilor greci de la care poartă şi numele de biserică grecească.

Biserica „Buna Vestire”, poartă amprenta stilului bizantin şi se desfăşoară pe un plan triconc, cu turnul clopotniţă pe pridvorul închis, împodobită la exterior cu diferite ornamente specifice sec. al XIX-lea. La interior, pardoseala a fost făcută din marmură. Pentru pictură, a fost angajat tânărul pictor Gheorghe Tattărescu care a executat în stil realist pereţii, plafoanele şi catapeteasma din lemn.

De-a lungul timpului, la această biserică s-au rânduit preoți vrednici care nu au lăsat această sfântă biserică să se năruiască. Toţi preoţii slujitori la acest Sfânt Altar, ajutaţi de enoriaşi, s-au străduit să înfrumuseţeze şi să împodobească această frumoasă biserică.

Curgerea timpului şi-a pus amprenta și asupra acestui locaş de rugăciune şi prin Voia lui Dumnezeu, începând cu anul 1981, odată cu numirea părintelui Lucian Manicatide, ca preot paroh, biserica intră într-un amplu proces de restaurare.

Fiu al oraşului, dar mai ales al acestei comunităţi, părintele Manicatide  este cel care lucrează timp de 30 de ani ( din octombrie 1980, până în martie 2010, când este pensionat) la refacerea bisericii ,,Buna Vestire“, salvând-o de la demolare, astăzi văzându-se rezultatele muncii sale laborioase.

Astfel, prin strădania acestuia şi implicarea enoriaşilor au fost efectuate lucrări de consolidare a turnului clopotniţei, a fost înlocuit acoperişul, au fost refăcute zidurile, unul câte unul, deoarece în urma unei inundații puternice acestea riscau să cadă, au fost refăcute tencuielile interioare şi exterioare în 1983 de către inginerul Ariton Drăgulin.

În timp, rând pe rând s-au rezidit și s-au repictat pereții interiori.

Pictura a fost refăcută cu ajutorul prof. univ. Nicolae Sava, iar catapeteasma cu ajutorul prof. univ. Dorin Handrea, ulterior pardoseala, mobilierul, clopotele şi gardul împrejmuitor.

În 2007, pentru o scurtă perioadă de timp, slujeşte la acest lăcaș sfânt, părintele prof. Emil Nedelea Cărămizaru, director al Seminarului „Sf. Ioan Valahul din Giurgiu“.

La anul 2008, mai exact la 25 martie, este numit la parohia „Buna Vestire“ preotul slujitor, Petrişor Gh. Pitulice, iar începând cu data de 1 martie 2010, în oficiul de paroh, a fost numit preotul Georgian Bogdan Tudor.

Tot în anul 2010 a fost dat în folosinţă și sistemul de încălzire cu gaz.

Două daruri deosebit de valoroase au fost aduse în biserica „Buna Vestire“ prin grija Prea Sfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului: acoperământul de la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi și o părticică din sfintele moaşte ale Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina.

Tot din iniţiativa Prea Sfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, începând cu anul 2010, biserica parohiei ,,Buna Vestire“ a devenit cu titlu onorific, „biserica tinerilor“ unde  se desfăşoară diferite activităţi cultural educative cu aceştia.

Au fost organizate diferite excursii şi tabere, spectacole şi concursuri, simpozioane, seri duhovniceşti.

În prezent, Biserica se află într-un proces de modernizare la exterior, acesta urmând a fi finalizat în zilele următoare.

Dar să vorbim puțin și despre târnosire… aceasta înseamnă de fapt resfințirea unei biserici, iar acesta este una dintre cele mai importante și emoționante orânduieli bisericești.

Această resfințire se va face la Biserica „Buna Vestire” la 157 de ani de la prima sa sfințire, mai exact la data de 29 mai 2022.

Târnosirea este unul dintre cele mai solemne praznice ce pot avea loc într-o comunitate și vă voi povesti pe scurt de ce…

După rugăciunile începătoare se trece la înconjurarea de trei ori a bisericii. Înconjurarea de trei ori înseamnă că acest sfânt locaş va fi închinat lui Dumnezeu, Cel în trei Ipostasuri. În timpul celor trei înconjurări se fac trei opriri, se citesc trei Evanghelii şi diferite rugăciuni, apoi se unge cu Sfântul Mir biserica, în trei locuri din afară. În timpul înconjurării se trag toate clopotele bisericii, un preot stropeşte cu apă sfinţită pereţii, cântăreţii cântă troparele înnoirii şi pe lângă ziduri ard lumânări şi tămâie.

După cea de-a treia înconjurare, arhiereul se opreşte la uşa de intrare, închisă pe dinăuntru, face o rugăciune şi rosteşte de trei ori cu glas tare: „Ridicaţi căpetenii porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra împăratul slavei”, iar un preot dinăuntru, care ţine uşa închisă, întreabă de trei ori: „Cine este acesta, împăratul slavei?”

După aceste întrebări şi răspunsuri, uşa se deschide şi arhiereul, cu toţi credincioşii, intră în biserică, apoi în Altar şi aşază Sfintele Moaşte în scobitura făcută special în Sfânta Masă, acoperindu-le cu mirodenii. Mirodeniile închipuie miresmele cu care a fost uns în mormânt trupul Mântuitorului, fiindcă Sfânta Masă închipuie mormântul Domnului nostru Iisus Hristos.

(foto: Basilica.ro)

Deoarece Sfânta Masă închipuie toată Biserica adunată de la cele patru margini ale lumii, prin propovăduirea Evangheliei, se îmbracă cu cele două acoperăminte și deasupra se aşază Antimisul și celelalte lucruri sfinte ce trebuie să stea pe Sfânta Masă. Apoi, arhiereul înseamnă cruciş cu Sfântul Mir cei patru pereţi dinăuntrul bisericii și catapeteasma și după câteva rugăciuni, târnosirea bisericii e terminată.

După târnosirea bisericii, se slujeşte Sfânta Liturghie şi datoria este ca, în toate zilele, timp de şase săptămâni, să se slujească Sfânta Liturghie neîntrerupt.

După acest eveniment, timp de câteva zile, toții credincioșii vor avea acces în Sfântul Altar, putând atinge cu acestă ocazie Sfânta Masă amplasată în altar din anul 1864. Aceasta simbolizează pentru cei care nu știu încă, însăși piatra de pe mormântul Mântuitorului Nostru, Iisus Hristos, iar trecând prin acest altar, trecem prin Mormântul Mântuitorului, sărutându-l pe acesta.

Evanghelia simbolizează cuvântul lui Dumnezeu, iar prin sărutarea acesteia aducem mulțumire, recunoștință și cerem ajutor pentru reușita viitoarelor noastre încercări, dar totodată și mântuire în fața Domnului.

Mai trebuie precizat că toate lucrările de la exterior au fost efectuate integral din donațile credincioșilor.

Sunteți așteptați cu mic cu mare la acest moment înălțător, care vă va aduce cu siguranță multă pace și bucurie în suflet.

(Ana Magheru)