Penitenciar - Biblioteca 2Miercuri, 31 august, Biblioteca Judeţeană ”I.A. Bassarabescu” din Giurgiu a fost gazda manifestării intitulate ”Ziua Limbii Române”, în cadrul căreia s-au desfăşurat o serie de activităţi cultural-educative şi artistice cu caracter evocator, consacrate istoriei limbii române, constând în prelegeri, dezbateri, ascultarea Imnului Naţional al Republicii Moldova şi în vizionarea filmului românesc ” M. Eminescu. Călătorie virtuală în absolut.”

Evenimentul a fost organizat de Penitenciarul Giurgiu, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană ”I.A. Bassarabescu” din Giurgiu. Participanţii au fost 6 deţinuţi din regimul închis, reprezentanţi ai sectorului de educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul Penitenciarului Giurgiu şi ai Bibliotecii Judeţene ”I.A. Bassarabescu”.

Scopul acţiunii l-a reprezentat stimularea interesului persoanelor private de libertate pentru păstrarea culturii si a identităţii naţionale precum şi diminuarea efectului negativ al privării de libertate asupra statusului psihosomatic al persoanelor privat de libertate.

La finalul evenimentului, reprezentanţii Bibliotecii Judeţene Giurgiu au înmânat deţinuţilor participanţi cărţi scrise de autori români.

În data de 31 august celebrăm unul dintre cele mai importante elemente definitorii ale identităţii noastre naţionale: limba română, care ne exprimă cultura, valorile şi bogăţia tradiţiilor. Cu ocazia zilei de 31 august, Sectorul de Reintegrare Socială din cadrul Penitenciarului Giurgiu a iniţiat şi a desfăşurat dezbateri şi concursuri tematice, având drept scop responsabilizarea persoanelor private de libertate faţă de limba naţiunii şi valorile naţionale, prin creşterea nivelului de informare şi cultură generală. Reprezentanţii Sectorului Reintegrare Socială din cadrul Penitenciarului Giurgiu şi-au propus, prin organizarea acestei activităţi la Biblioteca Judeţeană Giurgiu, să ofere persoanelor private de libertate ocazia de a fi mai aproape de societatea civilă, în care vor reveni la punerea în libertate, a declarat subcomisar Alina Gheorghişor, director adjunct educaţie şi asistenţă psihosocială din cadrul Penitenciarului Giurgiu.

La rândul lor, reprezentanţii Bibliotecii Judeţene Giurgiu au transmis persoanelor private de libertate prezente la acţiune informaţii referitoare la celebrarea Zilei de 31 august: Ziua Limbii Române se sărbătoreşte în Republica Moldova începând cu data de 31 august 1989, după ce, în urma Marii Adunări Naţionale de la data de 27 august 1989, fostul soviet suprem a decretat limba română ca limbă de stat şi trecerea la grafia latină. Rolul limbii române în calitate de limbă de stat a Republicii Moldova a fost consfinţit şi în Declaraţia de Independenţă adoptată la data de 27 august 1991, a declarat şeful-serviciu din cadrul Bibliotecii, Camelia Filip.

Teo Nicolau