turn_giurgiuCu doar câteva zile în urmă, jurnaliştii cotidianului nostru explicau cum unii dintre potentaţii vremurilor au mers până acolo încât au întinat chiar şi zestrea noastră cea mai valoroasă, monumentele,  pentru prosperitatea lor personală. În acest context, sub titlul: Emblema Municipiului, Turnul Ceaso-rnicului, a devenit un biet accesoriu pentru barul unui prosper om de afaceri, local!, dădeam exemplul celui mai cunoscut monument al Municipiului, care a fost pur şi simplu anexat unui bar ”kitschos”, fiind astfel  obturat atât accesul turiştilor la el cât şi mare parte din configuraţia sa. Turnul Ceasornicului a fost oferit în concesiune,  în anul 2003, prin Hotărâre de Consiliu Local, de către fostul primar al municipiului, Lucian Iliescu, colegului său de partid (PNL Giurgiu),

 Gheorghe Spoială. Cu prilejul acestei anchete solicitam către ISU Giurgiu să ne precizeze dacă localul menţionat  respect sau nu  toate normele de protecţie şi securitate în caz de incendiu. Cu promptitudinea-i binecunoscută, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu ne-a oferit punctul său de vedere care confirmă  bănuielile noastre…

 

Către,

REDACŢIA ZIARULUI JURNAL GIURGIUVEAN DOMNILOR JURNALIŞTI TEODORA NICOLAU & FLORIAN TINCU

În urma articolului publicat în data de 04.12.2016, cu titlul: „Anchetă! Emblema Municipiului, Turnul Ceasornicului, a devenit un biet accesoriu pentru barul unui prosper om de afaceri, local!”, în care solicitaţi un punct de vedere referitor la respectarea normelor de protecţie şi securitate în caz de incendiu, pentru localul menţionat, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 1, lit. d din Hotărârea nr. 19/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu şi ulterior Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, artl, anexa 1, I, lit.a, pentru obiectivul menţionat este necesară obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu ;

În anul 2015, cu ocazia controlului tematic privind apărarea împotriva incendiilor la societatea comercială care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică, având spaţiul amenajat în jurul „Turnului Ceasornicului” a fost aplicată sancţiunea contravenţională cu amendă pentru faptul că acest spaţiu nu deţine autorizaţie de securitate la incendiu;

În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, societatea comercială a făcut plângere împotriva procesului – verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, în prima instanţă completul de judecată înlocuind amenda contravenţională cu avertisment;

De asemenea vă comunic că în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/17.03.2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art.30, alin. (4), construcţiile şi amenajările care au fost puse în funcţiune fară obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, au obligaţia obţinerii acestui act administrativ până la data de 31 decembrie 2016, acest termen fiind prorogat de Ordonanţa nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30, alin. (4J) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, până la data de 30 iunie 2017.

Conform art.30, alin. (4) din Legea nr. 33/17.03.2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiei.

Cu deosebită stimă, Inspector  şef – ing. APOSTOL EMIL

 În concluzie, Barul ce a furat giurgiuvenilor accesul la Turnul Ceasornicului, emblema oraşului ,  şi respectiv la o piaţetă plină cu porumbei,  aşa cum arată  toate centrele localităţilor civilizate din Europa, funcţionează fără autorizaţia de securitate la incendiu. Un document  pe care conu’ Spoială, ar trebui să îl obţină până la finele anului în curs, altfel e belea mare, mon cher!  Rămâne de văzut dacă Ministerul Culturii şi Cultelor,  în viitoarea sa configuraţie, va mai accepta în continuare un asemenea sacrilegiu. Oricum, noi suntem hotărâţi să mergem până la capăt , înaintând o adresă către UNESCO. Până atunci mai rămâne să primim însă un răspuns şi din partea Primăriei Giurgiu la soli-citarea noastră de a face pu-blică valoarea câştigului de pe urma acestui Bar, de care municipalitatea şi respectiv contribuabilii giurgiuveni”s-au bucurat” (?!) în toţi cei 13 ani ce au trecut de când a fost emisă Hotărârea de concesionare (2003).

 Florian TINCU