(Material – ”interviu” realizat pe baza solicitării  cotidianului ”Jurnal giurgiuvean”, solicitare  înregistrată la Penitenciarul Giurgiu cu nr. 107732 din 12.03.2019)

Cu puțină vreme în urmă, pe baza comentariilor și solicitărilor adresate publicației noastre de către mai mulți cititori, am  cerut la rândul nostru, conducerii Penitenciarului de Maximă Siguranță – Giurgiu să ne răspundă la  o serie de întrebări.

 

Reporter : Există în Penitenciarul Giurgiu, persoane cunoscute ca având afecțiuni psihice? Există totodată cadre medicale specializate pentru aceștia și dacă- cei găzduiți aici  beneficiază de tratamente?

Răspuns:  În Penitenciarul Giurgiu există deţinuti cu afecţiuni psihice cărora li se asigură asistenţa medicală, în conformitate cu prevederile OMJ nr. 429/C/2012 privind asigurarea asistentei medicale a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administrației Naţionale a Penitenciarelor, inclusiv tratament medicamentos recomandat de către medici specialiști psihiatri, atât din rețeaua de sănătate public,cât şi din cadrul spitalelor aflate în subordinea A.N.P.. Precizăm  începând cu luna martie 2019 la Penitenciarul Giurgiu a  fost  încadrat un medic specialist psihiatru.

 

Rep: Cum se asigură consilierea juridică a persoanelor private de libertate, în special a celor care se liberează?

R: În Penitenciarul Giurgiu asistența/ consilierea juridică este facilitată tuturor persoanelor private de libertate pe toată durata executării pedepsei, atât prin intermediul mapelor de cameră, a info-chioşcurilor instalate pe fiecare secţie de detinere, dar si la solicitare prin intermediul biroului evident detinut din unitate. De asemenea, periodic sunt afisate la avizierele de pe secţiiIe de detinere informări cu datele de contact ale avocatilor din oficiu care pot asigura consilierea juridică a persoanelor pnvate de libertate.Referitor la  acest subiect  vă precizăm: consilierea juridică a detinuților este facilitată în baza art. 62 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, conform căruia persoanelor private de libertate Ie este asigurat dreptul exercitării la asistenţă juridică. În acest sens persoanele condamnate beneficieză de spaţiuI şi faciIităţiIe necesare asigurării dreptului la asistenţă juridică, pot consulta avocaţi aleşi de acestea, în orice problemă de drept, dedusă procedurilor administrative sau judiciare, iar consultarea cu avocatul, ales sau din oficiu, se face cu respectarea confidenţialităţii vizitei, sub supraveghere vizuală.

 

Rep: Există posibilitatea consilierii religioase în interiorul Penitenciarului? Detinuții apelează la serviciile preotului?

 R : Referitor la posibilitatea consilierii religioase în interiorul Penitenciarului, vă facem cunoscut faptul că potrivit art. 201 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotărdrea Guvernului nr. 157/2016, persoanele private de libertate au dreptul neîngrădit la asistenţă  religioasă,  în  condiţiile  stabilite  prin  regulamentul  privind  asistenta religioasă in locurile de detinere, aprobat prin OMJ 4000/C/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasă a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum si în conformitate cu prevederile OMJ 1322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de detinere aflate in subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.De asemenea, vă comunicăm faptul că in Penitenciarul Giurgiu există incadrat un preot capelan care asigura asistenta moral-religioasă a persoanelor private de libertate in trei spatii amenajate in acest sens si unde aceştia pot beneficia de consiliere religioasă la solicitare.

 

Rep: Aveti cazuri de deținuti care, odată liberați, revin în spatele gratiilor? Ce motivează ei când revin aici? Ce anume îi determină în mare măsură să recidiveze?

 

R:Referitor la cazuri de deținuți care, odată liberați, revin în Penitenciar, vă comunicăm că în Penitenciarul Giurgiu există deţinuti recidiviști care, în cadrul ședințelor de evaluare inițială desfăşurate cu ocazia depunerii în penitenciar în perioada de carantină, își motivează de multe ori recidiva prin lipsa resurselor financiare…  

 

 

Rep: Există colaborări cu instituții ale statului sau cu organizații non-guvernamentale care să sprijine reinserția foștilor deținuți în societate?

 

R: În conformitate cu precizările Titlului VI – OMJ 1322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deținere, aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţiIe subordonate acesteia , se întreprind demersuri pentru încheierea de protocoale de colaborare cu instituţii publice, precum şi asociaţii, organizaţii neguvernamentale naţionale şi internationale în vederea asigurării asistentei educative, psihologice, sociale şi religioase a persoanelor private de libertate. Demersurile desfăşurate în colaborare cu comunitatea, se pot derula în interiorul sau exteriorul locului de deținere. Colaborările între locurile de deținere şi organizaţiiIe guvernamentale şi neguvernamentale care presupun demersuri educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială se desfăşoară în baza unor protocoale de colaborare încheiate la nivel local sau national. De asemenea, Serviciul de Educatie si Asistenţă Psihosocială din Penitenciarul Giurgiu desfăşoară activităţi in colaborare sau parteneriat cu diferite institutii ale statului sau cu organizatii nonguvernamentale în vederea realizării reintegrării socio-profesionale a persoanelor private de libertate, cu respectarea cadrului legal. Activităţile desfăşurate în parteneriat cu comunitatea sunt mediatizate pe site-ul Penitenciarului Giurgiu si pot fi vizualizate accesând următorul link: http://anp.gov.ro/penitenciarul-qiurqiu/comunicare-si-mass-media/comunicate-de- presa/.

 

Rep: Ați avut proiecte comune cu școlile, în sensul ca elevii să vina să viziteze Penitenciarul în cadrul programului ”Școala altfel”, și chiar să poarte discuții cu diferiti deținuți, pentru a afla poveștile acestora de viață și cum să se ferească, apoi, de a încălca legea?

 

R: Referitor la desfăşurarea unor proiecte comune cu şcoliIe din municipiul Giurgiu cu scopul de a preveni aparitia unor comportamente infractionale în rândul elevilor giurgiuveni prin împărtăşirea unor experiente personale de către persoanele private de libertate, vă informam că astfel de activităţi se derulează periodic în Penitenciarul Giurgiu prin intermediul Serviciul de Educatie si Asistenţă Psihosocială în baza protocoalelor încheiate cu lnspectoratul Scolar al Județului Giurgiu, precum și cu alte instituții guvernamentale giurgiuvene, precum şi a proiectelor de activitate realizate în acest sens de speciaIiştii din cadrul sectorului de reintegrare socială, aspecte reglementate de prevederile OMJ 1322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţiIor şi programelor educative, de asistenţăpsihologica şi asistenţă socială din locurile de detinere aflate in subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

 

Rep: Există, între Penitenciarul de Maximă Siguranță Giurgiu și societăți din subordinea Primăriei, cum sunt Giurgiu Servicii Locale (GSL) sau  Giurgiu Servicii Publice (GSP), colaborări în vederea efectuării de activități lucrative pe raza municipiului, în special cele de salubrizare a Municipiului ?

 

R: Referitor la această întrebare  vă precizăm că la data aceasta nu sunt încheiate colaborări între Penitenciarul Giurgiu și societăți din subordinea Primăriei Giurgiu în vederea efectuării de lucrări pe raza municipiului Giurgiu, în special  privitor la salubritate.

 

(Dr. Florin Moldovan)