Începând din data de 14 iulie au început înscrierile candidaților pentru învățământul seral, an școlar 2022 – 2023.

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu vine cu precizări, eficientizând astfel timpul candidaților.

Iată ce documente trebuie să conțină dosarele de înscriere:

o Cererea de înscriere;

o Certificatul de naștere, cartea de identitate și, după caz, certificatul de căsătorie, în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ investit cu astfel de competențe;

o Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională/ tezele

cu subiect unic din clasa a VIII-a/ testele naționale/ examenul de capacitate;

o Foaie matricolă pentru clasele V – VIII;

o Adeverință medicală.

Calendar admitere candidați pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă

4 iulie 2022

Anunțarea calendarului admiterii în învățământul seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023.

14 – 15. 18 – 20

iulie 2022

înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023.

21, 22 și 25 iulie

2022

Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023, pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă.

Este foarte important de știut că înscrierea și depunerea dosarelor se va face direct la unitățile de învățământ care școlarizează.

Oferta educațională pentru anul școlar 2022/2023 pentru învățământul seral este următoarea:

  • Colegiul Tehnic „Viceamiral loan Bălănescu”, Giurgiu, specializarea tehnician electromecanic

  • Liceul Tehnologic „Ion Barbu”, Giurgiu, specializarea Tehnician în gastronomie/ Organizator banqueting

  • Liceul Tehnologic „Ion Barbu”, Giurgiu, specializarea Tehnician în achiziții și contractări, Tehnician în achiziții și contractări

  • Liceul Tehnologic nr. 1 Prundu, specializarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului.

(Ana Magheru)