bac_capacitate-e1472795802411Ministerul Educaţiei a publicat  recent o serie de modele de subiecte pentru probele din cadrul examenului de Bacalaureat pe care le vor susţine absolvenţii de liceu în vara lui 2017. Comparativ cu anul trecut nu au fost operate modificări în structura subiectelor. Bacalaureatul 2017 începe în data de 6 iunie, cu examenul oral de Limba română, iar rezultatele finale de la BAC vor fi afişate pe 10 iulie 2017.

Ministerul Educaţiei precizează că modelele orientative de subiecte/biletele de examen/pachetele de fişiere pentru examenul naţional de Bacalaureat au fost concepute în concordanţă cu programele în vigoare ale examenului, „astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi de abstractizare. De asemenea, acestea vizează cuprinderea echilibrată a materiei studiate, solicitându-se demonstrarea competenţelor prevăzute în programele de examen, respectiv încadrarea în timpul prevăzut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru”.

 Comparativ cu anul trecut nu au fost operate modificări în structura subiectelor.

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare este instituţia din subordinea Ministerului Educaţiei specializată în evaluare educaţionala, având ca atribuţii, printre altele, asigurarea coordonării ştiinţifice şi profesionale a sistemului de examene din învăţământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen, respectiv elaborarea de metodologii, proceduri şi regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi evaluărilor în învăţământul preuniversitar.

(Jurnal)