APIA Giurgiu primește cereri de acordare a ajutorului de minimis, apicultorilor, pentru compensarea efectelor hidrometeorologice.

0
180

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează apicultorii că în perioada 19 – 26 noiembrie 2021, inclusiv, se depun cereri de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1219/17.11.2021.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt:

  1. a) apicultorii, persoane fizice care dețin atestat de producător
  2. b) apicultorii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale
  3. c) apicultorii, persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  1. a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data 1 martie
  2. b) să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară şi pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, la data depunerii cererii;
  3. c) să fie înregistrați în registrul unic de identificare (RUI), și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA.

Documente necesare persoane fizice:Tipizatul de cerere, CI, Cont bancar , Inregistrare sanitar veterinara a stupinei si atestat de producator.

Pentru persoanele juridice :Tipizat cerere, CI reprezentant legal, CUI, cont trezorerie, Autorizatie sanitar veterinara a stupinei.

Cuantumul ajutorului este în valoare de 23,7 lei/familia de albine.

(Jurnal)