Anunț Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA

0
1041

 

ANUNȚ

Vă informăm că începând cu data de 01.04.2023, prețul energiei termice furnizată în sistem centralizat pentru încălzire și apă caldă de consum este de 874,64 lei / MWh inclusiv TVA, conform HCLM din 30.03.2023 (nu s-a aprobat subvenția energiei termice).

Întrucât nu sunt indeplinite condițiile din HG 337 / 2018 – „oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10° C, între orele 20,00-6,00“, Asociațiile de proprietari care doresc oprirea furnizării energiei termice o pot face in scris, electronic sau telefonic:

Email: termogiurgiu@gmail.com

Tel: 0769060260; 0769060241; 0769060230

Datorită acestui fapt (preț nesubvenționat), UTP Giurgiu SA va accepta plata facturilor pentru perioada 01.04.2023- 30.04.2023 în 4 rate egale, fără calculul penalităților.

CONDUCEREA U.T.P. Giurgiu S.A.