Anunț public

PRIMĂRIA COMUNEI MÂRȘA cu sediul în comuna Mârșa, județul Giurgiu, în calitate de titulară a planului „Actualizare a Primei versiuni a Planului urbanistic general și a Regulamentului local de urbanism al comunei Mârșa, județul Giurgiu” propus a se implementa în comuna Mârșa, județul Giurgiu, aduce la cunoștință autorităților consultate pe durata procedurii de realizare a evaluării de mediu, cât și a publicului interesat de potențialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului menționat, luarea de către A.P.M. Giurgiu a deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării acestui plan. Factorii interesații, îndeosebi publicul pot consulta Raportul de mediu, cu toate completările aduse pe parcursul procedurii de realizare a evaluării de mediu, pe internet, la adresa A.P.M. Giurgiu: office@apmgr.anpm.ro  și la sediul acestei autorități din Giurgiu, șos. București, bl, 111,sc.A+B, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri, între orele 9,00-12,00.

Termenul de depunere a contestațiilor este de 10 zile de la data apariției anunțului.

(Jurnal)