PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare rețele de alimentare cu apă și rețele de canalizare, Strada Stejarului și străzi adiacente” propus a fi amplasat în municipiul Giurgiu, Str. Stejarului – CF nr. 41538, nr. cad 41538, Str. Mesteacănului – CF nr. 41541, nr. cad. 41541, Str. Gorunului- CF nr. 41532, nr. cad. 41532, Str. Paltinului- CF 41540, nr. cad. 41540, Str. Cedrului- CF nr. 41530, nr. cad. 41530, Fdt. Cedrului- CF nr. 42043, nr. cad. 42043 și Str. Molidului- CF nr. 37596, nr. cad. 37596, jud Giurgiu.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU, Șos. București, Bl. 111, Sc. A+B, MUN. GIURGIU, JUD. GIURGIU, la adresa de internet http://apmgr.anpm.ro și la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GIURGIU, mun. Giurgiu, B-dul București, nr. 49-51, jud. Giurgiu.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM GIURGIU”.

(Primăria municipiului Giurgiu)