ANUNŢ PUBLIC privind DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE!

0
140

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU, titular al proiectului ,,CIMITIR BĂLĂNOAIA II’’, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  de către A.P.M. Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat , propus a fi amplasat în Municipiul Giurgiu, DN 5B, extravilan, tarla 195, NC 39328, CF39328, Județul Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, în zilele de luni – joi între orele 9.00-13.00 precum și la următoarea adresă pe internet www.apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.  Giurgiu.