Anunț public privind decizia etapei de încadrare

0
146

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU, titular al proiectului Reabilitare rețele de alimentare cu apă și rețele de canalizare Strada Stejarului și străzi adiacente, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare către APM GIURGIU, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul Reabilitare rețele de alimentare cu alimentare cu apă și rețele de canalizare Strada Stejarului și străzi adiacente, propus a fi amplasat în municipiul Giurgiu, Str. Stejarului- CF41538, nr. cad.41538, str. Mesteacănului – CFG nr. 41541, nr. cad. 41541, str. Gorunului – CF  nr. 41532, nr. cad. 41532, str. Paltinului – CF nr. 41540, nr. cad. 41540, str. Cedrului- CF nr. 42043, nr. cad. 42023 și Molidului – CF nr. 37596 nr. cad. 37596, jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.30-14.30 și vineri între orele 9.30-12.30 precum și la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.