Anunț public privind decizia etapei de încadrare

0
226

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU cu sediul în Giurgiu, str. București, nr. 49-51, județul Giurgiu, titulară a proiectului „Construire baza sportivă tip 1, loc. Giurgiu, jud. Giurgiu” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire bază sportivă tip 1, loc. Giurgiu, jud. Giurgiu” propus a fi amplasat în Giurgiu, adiacent Vama Nouă, nr. cad. 4749 si nr. CF 38505 (vechi 5392/N), jud. Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9:00-14:00 și vineri între orele 9:00-12:00 precum și la următoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.