ANUNȚ ÎN ATENȚIA POPULAȚIEI MUNICIPIULUI GIURGIU 

0
195

Giurgiu Servicii Publice S.A. face cunoscut că în perioada 02.08.2018 – 04.08.2018, în intervalul orar 0530-0930, pe o suprafață de 1500 ha, din aria administrativ teritorială a mun.Giurgiu (intravilan și extravilan), se vor executa acțiuni de pulverizare aeriană (etapa a II-a),  de dezinsecție pentru combaterea insectelor dăunatoare (țânțari, căpușe, etc.).

Aceste operațiuni de dezinsecție vor fi efectuate numai în cazul în care condițiile meteorologice ne permit acest lucru, altfel actiunea va fi reprogramată.

Precizăm că în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr.68/1992,  privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, cu cel puțin 7 zile înainte de începerea tratamentului ,  asociațiile crescătorilor de albine vor fi anunțați în scris cu privire la data începerii și durata tratamentului, astfel încât aceștia să poată proteja familiile de albine prin închiderea sau îndepartarea stupilor în intervale de timp cât mai reduse cu putință, în caz contrar Primaria Municipiului Giurgiu si Giurgiu Servicii Publice S.A., sunt absolvite de orice responsabilitate.

Pentru dezinsecție se va folosi substanța AQUA K-OTHRINE EW 20,   substanță activă DELTAMETHRIN 2g (2%), omologată de Ministerul Sănătății, aceasta aplicându-se cu respectarea prevederilor legale de protecție a mediului a sănătății și securității populației.

Cu stimă.

GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. RĂCARU ADRIAN – OVIDIU