ANAF Giurgiu a comunicat Consiliului Județean Giurgiu că nu va mai putea face deschideri de credite și plăți din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 pentru trei Capitole! Care sunt acestea și în ce constau motivele…

0
732

În data de 11 aprilie 2022 la sediul Consiliului Județean Giurgiu a avut loc conferința de presă ce a avut ca subiect de discuție bugetul Consiliului Județean Giurgiu. S-a adus în discuție și acțiunea întreprinsă de Instituția Prefectului județului Giurgiu, dar și motivația CJ Giurgiu, care a dus la acest fapt.

Cum Instituția Prefectului județului Giurgiu a contestat în parte H.C.J. Nr. 19/03.02.2022- Anexa nr.6.1, ANAF Giurgiu a comunicat Consiliului Județean Giurgiu că începând cu data de 01.04.2022 nu va mai putea face deschideri de credite și plăti privind următoarele capitole din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022:

  • 67.02 – Cultură, recreere si religie;

  • cap 80.02 – Acțiuni Generale Economice, Comerciale si de Muncă;

  • cap 84.02 – Transporturi.

În urma documentelor primite pe cale oficială de la Trezoreria Giurgiu, dar și a solicitării trimise către instanță, solicitarea Instituției Prefectului județului Giurgiu este motivată de faptul că la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli a județului Giurgiu pentru anul 2022 și implicit la adoptarea Hotărârii nr. 19/2022 nu s-au respectat prevederile art. 49, al. 8 din Legea nr. 273/2006, potrivit căruia autoritățile administrației publice locale pot să prevadă și să aprobe vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare numai dacă au asigurate integral venituri programate necesare acoperirii cheltuielilor secțiunii funcționare.

Consiliul Județean Giurgiu își menține poziția conform căreia Prefectura Giurgiu invocă motive legate de cheltuielile de funcționare (cheltuielile cu salarii pentru D.G.A.S.P.C. Giurgiu) în acțiunea împotriva bugetului CJ Giurgiu, poziție întărită de următorele formulari introduse în motivarea depusă de Prefectură la instanță:

În contextul în care, conform contului de execuție, cheltuielile salariale lunare pentru D.G.A.S.P.C. Giurgiu sunt în cuantum de 4250 mii lei/lună, pentru asigurarea în integralitate a sectiunii de funcționare (în cazul de față a plății salariilor angajaților D.G.A.S.P.C. Giurgiu) Consiliul Județean Giurgiu avea obligația să prevadă în Anexa nr. 7.1.34 la Titlul I – Cheltuieli de personal, suma minimă de 52.298 mii lei.”

În acest context, al neasigurării în totalitate a veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor secțiunii de funcționare, prin adoptarea Hotărârii nr. 19/2022, Consiliul Judetean Giurgiu alocă în cadrul secțiunii de dezvoltare sume substanțiale la capitolul 80.02, art.71.01- Active Fixe, pozitiile nr. 11(proiectare-amenajare zonă de evenimente și parcare intre râul Neajlov și DJ 411-studii de teren, expertiză tehnică, DALI, documentatii, avize, acorduri, verificare tehnică proiect, avize/acorduri)”, se arată în motivația Instituției Prefectului județului Giurgiu.

Vom urmări de aproape care va fi soluția data de instanță în acest dosar care îi privește pe toți cetățenii municipiului Giurgiu.

(Jurnal)