ANAF a modificat regulile pentru cei care dau apartamente în chirie

0
345

Recent, ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) a emis un ghid cu reguli pentru impozitarea veniturilor obținute din închirerea unor locuințe sau spații deschise. Regulile trebuie respectate de toată lumea în 2022.

Cetățenii din România care obțin venituri lunare din chirii au la dispoziție un ghid PDF cu exemple pentru a-și calcula, declara și plăti impozitele la Fisc. Ghidul fiscal a fost publicat de ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) luni, 3 ianuarie 2022.

Persoanele fizice, care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au la dispoziție un ghid PDF care acoperă o serie întreagă de aspecte legate de impozitarea veniturilor lunare din cedarea folosinței bunurilor.

Ghidul PDF cuprinde următoarele capitole:

  1. Definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor

  2. Închideri și subînchideri de bunuri mobile și/sau imobile din patrimoniul personal

  3. Definirea veniturilor din închiderea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală

  4. Cine datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

  5. Depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

  6. Dreptul de a dispune asupra destinației unei sume în cotă de până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcțioază în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii

  7. Termenul de plată a impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, după caz

  8. Modalități de plată a impozitului

  9. Taxa de valoare adăugată (TVA)

  10. Sancțiuni

(Jurnal)