Din data de 6 august hărţuirea sexuală sau psihologică se sanctionează cu amendă. Sumele pot ajunge chiar până la 10.000 lei. De constatări şi sancţiuni se ocupă ofiţerii şi agenţii de poliţie, inclusiv cei din poliţia de Frontieră şi cea Locală, dar şi jandarmii.

Actul normativ care se aplică începând de luni spune că prin hărţuire se înţelege „situaţia în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauză şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor”.

Prin hărîuire sexuală se înţelege „situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor”, iar prin hărţuire psihologică se înţelege „orice comportament necorespunzător care are loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic şi implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenţionate şi care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane”, mai prevede legea.

„Este interzis orice comportament de hărţuire, hărţuire sexuală sau hărţuire psihologică definite conform prezentei legi, atât în public, cât şi în privat”, prevede un nou articol introdus în Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbaţi, act normativ publicat luni în Monitorul Oficial.

(Jurnal)