„Față de procedura normală de acordare a eșalonării potrivit Codului de procedură fiscală, în forma simplificată este necesară doar depunerea unei cereri, iar termenul de soluționare este mult redus. Totodată, ținând cont de situația dificilă cu care se confruntă contribuabilii din perspectiva lichidităților financiare, nu se solicită constituirea de garanții.

De asemenea, se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată precum și pentru cele care constituie condiție de menținere a valabilității înlesnirii la plată.

Până la data de 30 martie 2021 s-au depus 55.950 de cereri pentru suma totală de 11,95 mld. lei. Dintre acestea, 47.014 de cereri au fost aprobate, aferente sumei de 10,76 mld. lei (90% din sumele solicitate), 1.673 cereri au fost retrase de contribuabili, 6.098 au fost respinse din motive legale și 1.165 de cereri sunt în curs de soluționare.

Această măsură a fost una dintre cele mai solicitate facilități pentru susținerea mediului de afaceri, având ca scop menținerea resurselor financiare ale companiilor în perioada de criză, precum și încurajarea conformării la plată.”