Agenţia Naţională Antidrog a lansat raportul naţional privind situaţia drogurilor în România  pe 2016

0
359

raportAnual, Agenţia Naţională Antidrog elaborează Raportul Naţional privind situaţia drogurilor în România, document de referinţă pentru specialiştii şi practicienii în domeniul drogurilor, pentru decidenţi şi pentru orice persoană interesată de ultimele tendinţe înregistrate în evoluţia acestui fenomen.

Raportul Naţional privind situaţia drogurilor în România conturează o imagine completă şi complexă asupra fenomenului drogurilor în ţara noastră. Totodată, lucrarea prezintă eforturile depuse de instituţiile guvernamentale cu atribuţii în domeniu, dar şi de organizaţiile neguvernamentale implicate în lupta antidrog, precum şi progresele înregistrate de România în combaterea acestui flagel.

Structurat pe 10 capitole, raportul cuprinde cele mai recente date şi informaţii legate de consumul şi traficul de droguri în România, fiind evidenţiate evoluţia şi tendinţele înregistrate de ţara noastră, atât pe linia reducerii cererii de droguri, cât şi pe cea a ofertei de droguri, precum şi intervenţiile şi măsurile adoptate de instituţiile publice faţă de problematica drogurilor.

Sunt avute în vedere o serie de aspecte relevante privind activităţile desfăşurate în plan legislativ (adoptarea de acte normative specifice domeniului de prevenire şi combatere a consumului şi traficului de droguri, iniţierea de acte normative noi sau de modificări ale celor existente, aplicarea unor reglementări juridice), precum şi pe cele derulate în planul prevenirii consumului de droguri (prevenire în şcoală, prevenire în familie, prevenire în comunitate). În acelaşi timp, sunt evidenţiate cele mai bune practici în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri.

Lucrarea conţine numeroase analize statistice asupra indicatorilor epidemiologici cheie, precum şi a altor indicatori recomandaţi la nivel european pentru evaluarea cererii de droguri, astfel: prevalenţa consumului de droguri în populaţia generală, admiterea la tratament ca urmare a consumului de droguri, boli infecţioase asociate consumului de droguri, urgenţe medicale datorate consumului de droguri, decese asociate consumului de droguri şi consumul problematic de droguri.

Totodată, în raport se regăsesc ample analize statistice asupra indicatorilor utilizaţi la nivel european pentru evaluarea ofertei de droguri: disponibilitatea drogurilor şi oferta de droguri pe piaţa ilicită, preţul şi puritatea drogurilor, criminalitatea asociată drogurilor, numărul şi volumul capturilor de droguri.

Toate acestea contribuie la o imagine de detaliu a fenomenului drogurilor în România, care devine astfel un reper pentru politicile antidrog promovate de Guvernul României, prin Agenţia Naţională Antidrog – coordonatorul naţional al problematicii, şi implementate de instituţiile guvernamentale cu atribuţii în domeniu şi de reprezentanţii societăţii civile.

Informaţii complete privind situaţia drogurilor în România 2016 se regăsesc pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale Antidrog, accesând următorul link:   http://www.ana.gov.ro/rapoarte_nationale.

 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Giurgiu