Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial introducerea unei noi discipline opţionale pentru elevii de liceu : Adolescenţã şi autocunoaştere.
Noua materie îşi propune sã abordeze, printre altele, subiecte legate de familie, prezentatã ca „mediu al dragostei şi respectului reciproc”, dar şi „consumul necritic de mesaje media” sau bolile cu transmisii sexuale. Manualul va aborda probleme legate de „dezvoltarea fizicã şi sexualã”, respectiv „tranziţia de la copilãrie la pubertate şi adolescenţa, dezvoltarea fizicã şi dezvoltarea caracterelor sexuale secundare specifice fiecãrui sex”, dar şi „aspecte specifice privind temperamentul, personalitatea, caracterul şi identitatea masculinã şi femininã”. În manual se va aborda şi probleme legate de „posibile tulburãri de ordin psiho-somatic” în adolescenţã, precum „consum de alcool, fumat, tulburãri de alimentaţie sau depresia”.

Un capitol va fi dedicat familiei, prezentatã ca „mediu al dragostei şi respectului reciproc” precum şi bolilor cu transmisie sexualã, „sarcina în adolescenţã şi criza de sarcinã”. În anul doi urmeazã a fi abordate probleme legate de dezvoltarea caracteristicilor de gen, feminine şi masculine, precum şi cãsãtoria şi familia – „concretizãri ale dragostei autentice”.
Programa prevede şi problemele care pot fi generate de „consumul necritic de mesaje media”, respectiv „influenţa mass-media asupra deciziilor la nivel personal şi social, selectarea judicioasã a surselor de informare din mediul virtual”. De asemenea, adolescenţii vor discuta şi despre pornografie – mesajele transmise de aceasta, printre care „degradarea imaginii femeii”…
(Jurnal)