Activitatea serviciului Arhivă și Registratură din Tribunalul Giurgiu se suspendă în perioada 13.04-04.05.2021!

0
1145

Având în vedere incidenţa cazurilor de infectare cu virusul SARS – Cov2 în rândul personalului din cadrul compartimentului arhivă şi registratură  al Tribunalului Giurgiu, în scopul prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul SARS-Cov 2, a protejării sănătăţii justiţiabililor, avocaţilor şi personalului din cadrul Tribunalului Giurgiu, prin Decizia nr.36 din 12.04.2021 a Preşedintelui Tribunalului Giurgiu, s-a decis că:

  • în perioada 13.04.2021 – 04.05.2021 se suspendă activitatea cu publicul în cadrul Compartimentului arhivă şi registratură  al Tribunalului Giurgiu.
  • în perioada mai sus menţionată, studierea dosarelor se va face în sala de şedinţă, prin grija completelor de judecată, care vor asigura timpul necesar în acest sens, şi a grefierului de şedinţă.
  • transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac şi a oricăror alte cereri adresate instanţei care nu se depun direct în şedinţă, precum şi comunicarea acestora către părţi se va realiza exclusiv prin poştă sau fax ori în format electronic, prin e-mail.
  • obţinerea de date şi informaţii în legătură cu dosarele aflate pe rolul tribunalului, de către persoanele interesate, se pot face telefonic, prin  intermediul Biroului de Informare şi Relaţii Publice, sau prin mijloace electronice (fax, e-mail), precum şi prin accesarea aplicaţiei Dosar electronic.
  • programările realizate pentru perioada 13.04.2021 – 04.05.2021 la Compartimentul Arhivă şi Registratură vor fi anulate, persoanele programate urmând a fi înştiinţate asupra datei la care au fost reprogramate.