Primăria municipiului Giurgiu prin Direcția Servicii Publice a întreprins un plan de acțiune în ceea ce privește măsurile ce vor fi luate în vederea identificării și salubrizării terenurilor unde sunt depozitate deșeuri necontrolate. În ciuda faptului că aceste terenuri au fost salubrizate în repetate rânduri, locuitorii din zonă (și nu numai) au aruncat în continuare deșeuri care au devenit adevărate focare de infecție.

Astfel, în perioada imediat următoare, reprezentanții Direcției Servicii Publice în colaborare cu reprezentanții SC Giurgiu Servicii Publice SA și reprezentanții SC Giurgiu Servicii Locale SA – în insolvență vor identifica toate zonele unde au fost depozitate deșeuri neconforme, întocmindu-se o fișă de intervenție unde vor fi notate zona, gradul de risc, tipul de deșeuri și cantitatea aproximativă.

Ulterior acțiunii de identificare, va fi întocmit un proces-verbal de constatare între reprezentanții Primăriei Municipiului Giurgiu, reprezentanții operatorului local de salubritate și reprezentanții Direcției Poliției Locale Giurgiu, la care vor fi alăturate și planșe fotografice.

După salubrizarea zonei respective de către operatorul local de salubritate SC Rosal Grup SA, reprezentanții tuturor entităților implicate se vor deplasa la fața locului pentru încheierea unui Proces – Verbal de recepție. Din momentul semnării procesului-verbal, reprezentanții Direcției Poliției Locale vor avea obligația de punere în aplicare a prevederilor REGULAMENTULUI privind obligaţiile şi răspunderile care revin Primăriei Municipiului Giurgiu, instituţiilor publice, operatorilor economici şi persoanelor fizice şi juridice pentru buna gospodărire a localităţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 229 din 29 iulie 2021.