Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” Giurgiu a organizat a VI-a ediţie a Concursului naţional de eseuri şi creaţie plastică „Lumea din cuvinte şi culoare”.

Desfăşurarea şi premierea concursului nu ar fi fost posibile fără sprijinul financiar, în valoare de 5000 de lei, acordat de Primăria Giurgiu.

Concursul este recunoscut la nivel naţional, iar interesul de care se bucură este demonstrat de numărul lucrărilor înscrise şi al elevilor participanţi.

La ediţia a VI-a a concursului au participat 867 de elevi, din 180 de unităţi de învăţământ preuniversitar (şcoli gimnaziale, licee, colegii, cluburi ale elevilor, palate ale copiilor), din 36 judeţe şi Bucureşti. Au participat două licee din Republica Moldova: Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” din Chişinău şi Liceul Teoretic „I. L. Caragiale” din Orhei. Lucrările au fost coordonate de 243 de profesori.

Participarea este mult mai amplă, în măsura în care fiecare profesor a putut coordona maximum 5 lucrări, ceea ce a presupus o selecţie a celor mai bune lucrări.

Proiectul educaţional „Lumea din cuvinte şi culoare” reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea” şi „biblioteca”, de a le aduce în atenţia copiilor şi a părinţilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca plăcere, relaxare,  un izvor de cunoaştere şi de visare fără de egal.

Proiectul îşi propune, de asemenea, prin încurajarea elevilor de a citi şi de a-şi exprima opinia prin diverse mijloace (eseuri, fotografie, desen, scurt-metraje etc.) şi dezvoltarea sensibilităţii şi a  empatiei, a capacităţii de a se exprima, de a argumenta.

„Lipsa de comunicare  directă, abuzul folosirii mijloacelor tehnice, refuzul lecturii duc la desensibilizare şi incapacitatea de a-şi gestiona emoţiile şi de a le exprima. Prin lectură, orice cititor se confruntă cu experienţele, cu emoţiile, cu trăirile personajelor, confruntări care îl pun în situaţia de a gândi, de a avea reacţii emoţionale, de a-şi  rafina sensibilitatea şi de a-şi dezvolta empatia, capacitatea de a-l asculta şi de a încerca să-l înţelegi pe celălalt”, preciza coordonatorul proiectului, prof. Elisabeta Ciulacu.

Proiectul este complex, conținând modalități diverse de implicare a elevilor: vizionare de spectacole de teatru, club de lectură, apariții publicistice, prezentări de carte, realizarea de scurt-metraje.

Concursul naţional de eseu şi creaţie plastică „Lumea din cuvinte şi culoare” s-a derulat pe șase secțiuni

  • Concurs de caligrame pornind de la un text literar preferat, aparținând literaturii române sau universale în limbile română, franceză, engleză, germană;
  • Concurs de eseuri „Cartea preferată”, redactate în Times New Roman, caracter de 12, de maximum 2 pagini, format A4, în limba română, franceză, engleză, germană ;
  • Concurs de ilustrație de copertă a cărții preferate, format A4, alb-negru sau color;
  • Concurs de desene și fotografie ( alb-negru sau color) pornind de la un text literar;
  • Concurs de scurt-metraje pornind de la o carte, cu durata de 8-15 minute;
  • Atelier-concurs pornind de la un text literar la prima vedere, care va fi interpretat într-un eseu de 150-300 cuvinte și ilustrat într-o compoziție grafică (pictură, grafică).

La ultima secţiune au participat 73 de elevi din Giurgiu şi de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, din Ghermăneşti, judeţul Ilfov. S-au acordat 24 de premii, în valoare de 2400 de lei.

La final, din Giurgiu au obținut premii un număr de 38 de elevi, după cum urmează:

SECŢIUNEA I – CALIGRAME

GIMNAZIU

CLASA A VII-A – A VIII-A

PREMIUL AL II-LEA

Zaharia Veronica, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Grozea Violeta

 

SECŢIUNEA A II-A – ESEURI – LIMBA ROMÂNĂ

GIMNAZIU

CLASA A V-A – A VI-A

PREMIUL I

Licuţă Antonia, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof. coordonator Ciulacu Elisabeta

CLASA A VII-A – A VIII-A

PREMIUL AL II-LEA

Niţă Rianna-Mihaela, Şcoala Gimnazială Nr. 7, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof. coordonator Murariu Nicoleta

Ene Maria Andreea, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof. coordonator Decea Dalia

Bădărău Andrei, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof. coordonator Barbu Daniela

LICEU

CLASA A XI-A – A XII-A

PREMIUL I

Dinu Viviana Elena, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Preotu Adriana

PREMIUL AL II-LEA

Grigore Cristina, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Burcescu Venera

Ciocârlan Bianca, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Preotu Adriana

PREMIUL AL III-LEA

Nidelea Tiberia, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Burcescu Venera

MENŢIUNE

Cibi Cătălina, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Burcescu Venera

 

SECŢIUNEA A II-A – ESEURI – LIMBA ENGLEZĂ

GIMNAZIU

CLASA A V-A – A VI-A

PREMIUL AL III-LEA

Nastasă Sara Maria, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Bădărău Claudia

LICEU

CLASA A IX-A – A X-A

MENŢIUNI

Chirigiu Andreea, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Bădărău Claudia

Căldăraru Cristina, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Bădărău Claudia

 

SECŢIUNEA A II-A – ESEURI – LIMBA FRANCEZĂ

GIMNAZIU

PREMIUL AL II-LEA

Ene Maria, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Lazăr Mădălina

LICEU

PREMIUL AL III-LEA

Dumitru Maria, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Lazăr Mădălina

 

SECŢIUNEA A III-A – ILUSTRAŢIE DE COPERTĂ

GIMNAZIU

CLASA A V-A

MENŢIUNI

Dan Andreea Delia, Şcoala Gimnazială Nr. 5, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Roşu Cosmina Andreea

CLASA A VI-A

PREMIUL AL III-LEA

Dindirică Andreea-Bianca, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Grozea Violeta

CLASA A VII-A

PREMIUL AL II-LEA

Penu Andreea, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Grozea Violeta

CLASA A VIII-A

PREMIUL I

Chelu Oana, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Grozea Violeta

PREMIUL AL II-LEA

Albu Carla Ana-Maria, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Grozea Violeta

 

SECŢIUNEA A IV-A – ILUSTRAŢIE DE CARTE

GIMNAZIU

CLASA A VII-A – A VIII-A

PREMIUL I

Chirigiu Ana Maria, Şcoala Gimnazială Nr. 7, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Enache Edir-Mihaela

LICEU

CLASA A XI-A – A XII-A

PREMIUL AL II-LEA

Dinu Viviana Elena, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Preotu Adriana

 

SECŢIUNEA A VI-A

GIMNAZIU

CLASA A V-A – A VI-A

PREMIUL I

Tatu Eva, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Ciulacu Elisabeta

PREMIUL AL III-LEA

Ciobanu Corina, Şcoala Gimnazială Nr. 10, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Cernat Mihaela

MENŢIUNE

Zamfir Alexandru Andrei, Şcoala Gimnazială Nr. 10, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Cernat Mihaela

CLASA A VII-A – A VIII-A

PREMIUL I

Chirigiu Ana Maria, Şcoala Gimnazială Nr. 7, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Enache Edir-Mihaela

PREMIUL AL III-LEA

Ghenu Crina Maria, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Burcescu Venera

Preda Emma, Şcoala Gimnazială Nr. 10, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Cernat Mihaela

MENŢIUNI

Penu Andreea, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Grozea Violeta

Abozari Roxana, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Decea Dalia

Ionescu Bianca, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Avram Monica

LICEU

CLASA A IX-A – A X-A

PREMIUL I

Ţepurlui Karina, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Ciulacu Elisabeta

PREMIUL AL II-LEA

Orzan Mara, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Ciulacu Elisabeta

PREMIUL AL III-LEA

Bujan Beatrice, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Burcescu Mugur

MENŢIUNI

Ene Andreea Cristina, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof.coordonator Decea Dalia

Cuţăr Iulia, Liceul Teoretic „Tudor Vianu”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof. coordonator Ene Nicoleta

Petcu Maria Codruţa, Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof. coordonator Muşat Liliana

CLASA A XI-A – A XII-A

PREMIUL I

Iorga Claudia Romina, Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan”, Giurgiu, judeţul Giurgiu

prof. coordonator Muşat Liliana

(Jurnal)

Foto: arhivă