27 de unități școlare din județul Giurgiu au aplicat pentru granturi PNRAS – runda 1, cu finanțare din Planul Național pentru Redresare și Reziliență aferent Reformei 3.

„Obiectivul final al programului este reducerea părăsirii timpurie a școlii.  Investiția se va realiza cu urmărirea următoarelor etape:

– alocarea de granturi de 3 ani în două loturi pe parcursul anilor 2022 și 2023;

– monitorizarea implementării prin intermediul a două obiective finale care prevăd o reducere cu 25 % a numărului de școli cu risc ridicat privind părăsirea timpurie a școlii la sfârșitul granturilor de 3 ani; 

– digitalizarea școlilor incluse în programul privind abandonul școlar.

Programul se adresează unităților de învățământ gimnazial cu risc ridicat și mediu de abandon și părăsire timpurie a școlii și vizează:

 1. a) activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală;

 2. b) activități pentru reducerea absenteismului la clasă;

 3. c) activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale;

 4. d) activități de formare pentru cadre didactice;

 5. e) cursuri de remediere, testare cunoștințe,consiliere și orientare școlară, educație parentală, consiliere psihologică;

 6. f) activități de genul „Școală după școală”, inclusiv acordarea de hrană;

 7. g) vizite de documentare, activități outdoor, excursii, tabere, festivaluri, evenimente educaționale, cercuri școlare;

 8. h) dotarea cu clase inteligente;

 9. i) crearea și utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback.

Mai jos găsiți lista unităților școlare din județul Giurgiu care au aplicat pentru granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 1:

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Colibași,

 • Școala Gimnazială ”Nicole Crevedia”,

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Daia, 

 • Școala Gimnazială  Nr. 1 Frătești,

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Ghimpați,

 • Școala Gimnazială „Drăghici Davila”,

 • Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe”,

 • Școala Gimnazială  „Mircea cel Bătrân”,

 • Liceul Tehnologic „Ion Barbu”,

 • Școala Gimnazială „Marin Gh. Popescu”,

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Gostinari,

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Izvoarele,

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Oinacu,

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Prundu,

 • Școala Gimnazială Nr.1 Putineiu,

 • Școala Gimnazială Nr.1  Stănești,

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Stoenești,

 • Școala Gimnazială nr. 1 Vărăști,

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Vlașin,

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii Mici,

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Vedea,

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Clejani,

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Călugăreni,

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Bolintin Vale,

 • Școala Gimnazială „Marin Țiculescu” Băneasa,

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Bucșani,

 • Școala Gimnazială „Nichifor Crainic” Bulbucata”, transmite Inspectoratul Școlar Județean al județului Giurgiu.

(Jurnal)