2,5 milioane euro prin Granturile SEE pentru restaurarea, consolidarea și dotarea Muzeului județean Giurgiu

0
371

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu, în calitate de promotor de proiect, implementează începând cu data de 01.10.2020, proiectul Restaurare, consolidare și dotare „Muzeul Județean Teohari Antonescu”. Proiectul este finantat prin Granturile SEE în cadrul Programului RO-CULTURA.

Durata de implementare a proiectului este de 43 de luni. Parteneri în acest proiect sunt: Fundația Amfiteatru (România), Morten Bruun (Norvegia). Valoarea totală a proiectului este de 11.855.745,05 lei (2.449.787,18 euro). Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 9.483.739,24 (1.959.652,69 euro).
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea economică și socială a județului Giurgiu prin cooperare culturală în Spațiul European și îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural deținut de Muzeul Județean „Teohari Antonescu”.
                                                   Obiective specifice:
• OS1 Valorificarea culturală și economică a patrimoniului cultural local prin restaurarea, consolidarea, dotarea și promovarea Muzeului Județean „Teohari Antonescu”, care să conducă la creșterea numărului de vizitatori cu 35%.
• OS2 Revitalizarea patrimoniului cultural local prin implementarea unui plan de valorificare și programe de mentorat, care să ducă la crearea a 10 locuri de muncă și 16 profesioniști cu competente dezvoltate la locul de muncă;
• OS3 Dezvoltarea cooperării culturale și a relațiilor bilaterale între județul Giurgiu și Spațiul European prin crearea unui parteneriat în domeniul cultural cu țări din statele donatoare (Norvegia).
Muzeul Județean „Teohari Antonescu” este un reper al istoriei naționale și singurul muzeu istoric din județul Giurgiu.
Clădirea muzeului a fost construită în 1870 și ultima renovare a muzeului a avut loc în 1977. Restaurarea muzeului este o necesitate pentru comunitatea locală șiconstituie un obiectiv important al proiectului, dar nu este singurul obiectiv.
Pentru prima oară în istoria sa, autoritatea publică locală a județului Giurgiu, Consiliul Județean Giurgiu, va colabora în domeniul managementului cultural cu un partener din Norvegia și va beneficia de sprijinul și ajutorul unor profesioniști norvegieni pentru valorificarea și promovarea obiectivului cultural reprezentat de Muzeul Județean „Teohari Antonescu”.
                           Beneficiile pentru comunitate vor fi următoarele:
  • Copiii, școlarii și tinerii, elevi de liceu și familiile acestora din Giurgiu, inclusiv din categoriile defavorizate social (rromi,familii cu venituri modeste etc.) vor beneficia cultural și social de un mijloc modern de educare, dezvoltare a gustului pentru cultură și socializare în cadrul comunității, creșterea gradului de informare și culturalizare, prin intermediul vizitelor la muzeu, participării la activitățile cultural-artistice;
  • Turiștii români și străini care tranzitează singurul pod peste Dunăre între Giurgiu și Ruse vor putea practica turismul cultural; entitățile care oferă servicii conexe turismului (hoteluri, restaurante, societăți comerciale din zonă) vor beneficia economic de creșterea veniturilor din servicii și în final comunitatea locală va beneficia de dezvoltarea economică și socială rezultată din valorificarea patrimoniului cultural al muzeului.
  • Instituțiile de cultură din județul Giurgiu (Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale, Teatrul „Tudor Vianu”, Biblioteca Județeană „I.A. Basarabescu”), instituțiile de învățământ și școlile de arte din municipiul și județul Giurgiu, ONG-urile culturale și instituțiile similare din spațiul european vor beneficia din punct de vedere cultural și social de o clădire restaurată, cu dotări moderne pentru a desfășura activități culturale și cultural-educative.

(Jurnal)