INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ 23.09.2021

        Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 23.09.2021, în ședință online, a constatat încadrarea în limitele incidenţei cumulate la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

NR.
CRT.

UAT

Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile

1 COMUNA OGREZENI 4,75
2 COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI 4,04
3 COMUNA STĂNEŞTI 3,57
4 COMUNA ISVOARELE 3,55
5 COMUNA SINGURENI 3,55
6 COMUNA MALU 3,51
7 COMUNA JOIŢA 3,39
8 COMUNA STOENEŞTI 3,29
9 COMUNA PUTINEIU 3,24
10 COMUNA BOLINTIN-DEAL 3,08
11 MUNICIPIUL GIURGIU 3,06
12 COMUNA VALEA DRAGULUI 2,6
13 COMUNA SĂBĂRENI 2,59
14 COMUNA DAIA 2,48
15 COMUNA GRĂDINARI 2,45
16 COMUNA RĂSUCENI 2,39
17 COMUNA GREACA 2,33
18 COMUNA OINACU 2,23
19 COMUNA LETCA NOUĂ 2,02
20 ORAŞUL MIHĂILEŞTI 2,01
21 COMUNA SCHITU 1,99
22 COMUNA ULMI 1,9
23 COMUNA COSOBA 1,81
24 COMUNA SLOBOZIA 1,76
25 COMUNA IEPUREŞTI 1,6
26 COMUNA GHIMPAŢI 1,59
27 COMUNA IZVOARELE 1,56
28 COMUNA CREVEDIA MARE 1,48
29 COMUNA VĂRĂŞTI 1,41
30 COMUNA HERĂŞTI 1,39
31 COMUNA BĂNEASA 1,3
32 ORAŞUL BOLINTIN-VALE 1,3
33 COMUNA FRĂTEŞTI 1,18
34 COMUNA BUCŞANI 1,15
35 COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI 1,15
36 COMUNA VEDEA 1,14
37 COMUNA CĂLUGĂRENI 1,12
38 COMUNA MÂRŞA 1,12
39 COMUNA PRUNDU 1,01
40 COMUNA COLIBAŞI 0,97
41 COMUNA GĂISENI 0,93
42 COMUNA VÂNĂTORII MICI 0,89
43 COMUNA MIHAI BRAVU 0,87
44 COMUNA GOSTINARI 0,85
45 COMUNA COMANA 0,77
46 COMUNA ROATA DE JOS 0,76
47 COMUNA BULBUCATA 0,71
48 COMUNA HOTARELE 0,61
49 COMUNA BUTURUGENI 0,51
50 COMUNA GĂUJANI 0,44
51 COMUNA CLEJANI 0
52 COMUNA GOGOŞARI 0
53 COMUNA GOSTINU 0
54 COMUNA TOPORU 0
TOTAL JUDEŢ 2,03

 

În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile, pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin nr. H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 24.09.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Atragem atenţia asupra obligativităţii purtării măştii de protecţie la exterior în spaţiile publice aglomerate, precum: târguri, oboare, pieţe, talciocuri, staţii pentru transportul în comun şi în proximitatea unităţilor şcolare la orele de intrare/ieşire de la cursuri a elevilor, pentru unităţile administrativ teritoriale cu valoarea incidenţei cumulate la 14 zile mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)