Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a inițiat procedura de ocupare prin concurs – încadrare directă, a 15 posturi vacante de agenţi de poliţie de frontieră, în vederea reducerii deficitului de personal existent la nivelul instituției.

Înscrierea la concurs se realizează prin trimiterea dosarului de concurs exclusiv în format electronic la adresa de e-mail: cariera.itpfgiurgiu@igpf.ro (dosarul poate fi trimis inclusiv în zilele nelucrătoare).

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 30.09.2021, ora 14.00!

Informații complete privind modalitățile de înscriere și participare la concurs, condițiile de recrutare, probele de selecție și criteriile de departajare, precum și tematica și bibliografia necesare concursului pentru posturile scoase la concurs se regăsesc pe site-ul instituţiei şi pot fi obținute şi de la structura de resurse umane ale Inspectoratului Teritorial ale Poliției de Frontieră Giurgiu, precum şi avizierul de la sediul instituției.

Această activitate, care presupune reducerea deficitului de personal existent în acest moment în cadrul structurilor operative, la nivelul Poliției de Frontieră Române, se înscrie între obiectivele instituționale de creștere și consolidare a capacității de acțiune la nivelul structurilor teritoriale și, implicit, întărirea componentei operative a Poliției de Frontieră Române.

(Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Giurgiu)