Având în vedere rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1.000 locuitori pe localități (UAT), la data de 26.10.2020, pe ultimele 14 zile, și propunerile Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ din localitățile mai-sus menționate, propuneri avizate de către Direcția de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, au fost adoptate următoarele măsuri:

– Se aprobă scenariul 2 de funcţionare pentru următoarele unităţil de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr. 1 Frătești (Școala Gimnazială nr. 2 Remuș rămâne în scenariul 1), Școala Gimnazială nr. 1 Joița (Școala Gimnazială nr. 2 Bîcu), Școala Gimnazială nr. 1 Adunații Copăceni și Școala Gimnazială nr. 2 Dărăști-Vlașca,  Școala Gimnazială nr. 1 Grădinari  (scenariul 1 pentru Școala Gimnazială nr. 2 Tîntava și Școala Primară nr. 3 Zorile), Școala „Banu Băleanu” Bolintin Deal și Școala Gimnazială nr. 2 Mihai Vodă, Școala Gimnazială „Nicolae Crevedia” Crevedia Mare (fără structuri), Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăilești, Școala Gimnazială nr. 1 Daia, Școala Gimnazială „Anghel Mareș” Gostinu;

– Se aprobă scenariul 3 pentru următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 1 Valea Dragului, Școala Gimnazială nr. 3 Uzunu, Școala Gimnazială nr. 1 Vînătorii Mici, Școala Gimnazială nr. 1 Bucșani, Școala Gimnazială nr. 1 Florești-Stoenești, Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu, Colegiul Național „Ion Maiorescu” Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 1 Oinacu, Școala Gimnazială nr. 7 Giurgiu, Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin-Vale, Școala Gimnazială nr. 1 Bolintin -Vale –  cu 3 clase în scenariul roșu: VI B, VII B, VIII C;

– Rămân în scenariul 2 de funcţionare următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni și Școala Gimnazială nr. 2 Cărpenișu (Școala nr.2 Căscioarele funcționează în scenariul verde), Școala Gimnazială „Elina Basarab” Herăști, Școala Gimnazială „Stolnicul Constantin Cantacuzino” Isvoarele, Școala Gimnazială nr. 3 Comana, Liceul Tehnologic nr. 1 Comana, Școala Gimnazială „Aurel Solacolu” Ogrezeni, Școala Gimnazială nr. 1 Bolintin -Vale (fără clasele  VI B, VII B. VIII C), Școala Gimnazială nr. 1 Stoenești, Școala Gimnazială „Apostol Arsache” Vedea, Școala Gimnazială nr. 1 Poenari, Școala Primară nr. 3 Ulmi, Grădinița nr. 4 Ghionea, Unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu, cu excepția Școlii Gimnaziale nr. 7 Giurgiu, Colegiul Național ,,Ion Maiorescu” și Colegiul Tehnic ,,Viceamiral Ioan Bălănescu”;

– Trec în scenariul 1 următoarele unităţi de învăţământ: Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Călugăreni, Școala Gimnazială nr. 1 Putineiu, Școala Gimnazială nr. 1 Săbăreni, Școala Gimnazială nr. 1 Iepurești, Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia, Școala Gimnazială „Nicolae Lahovary” Trestieni, Școala Gimnazială nr. 1 Izvoarele, Școala Gimnazială nr. 1 Gostinari, Școala Gimnazială nr. 1 Mihai Bravu, Școala Gimnazială nr. 1 „Prof. Dinu Nicolae” Vlașin cu unităţile de învăţământ arondate.