Prin Legea nr. 66/2019, ziua de 11 martie a fost instituită drept „Ziua Națională a Meseriilor“. Ea este  celebrată ca zi de sărbătoare națională, lucrătoare şi constă în evenimente educaționale pentru promovarea învățământului profesional și tehnic, precum și a meseriilor.

Potrivit actului normativ promulgat, Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, instituţiile de învăţământ, precum şi Parlamentul, Preşedinţia, Guvernul, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale organizează, cu ocazia acestei zile, evenimente educaţionale pentru promovarea învăţământului profesional şi tehnic, precum şi a meseriilor”- informează Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu prin inspectorul școlar, Georgeta Stănescu.

Fondurile necesare pentru organizarea manifestărilor prilejuite de celebrarea Zilei Naţionale a Meseriilor se asigură din bugetele instituţiilor de învăţământ, din bugetele autorităţilor publice centrale şi locale în limita alocaţiilor bugetare aprobate, se precizează în actul normativ promulgat.

Învățământul profesional şi tehnic se poate organiza în școli profesionale (durata de 4 ani), licee tehnologice (durata de 4 ani), şcoli postliceale (durata de 1-3 ani). Învăţământul profesional de stat este gratuit până la împlinirea vârstei de 26 de ani. Absolvenţii primesc certificat de calificare profesională.

(Ana Magheru)