11 amenzi aplicate agenților economici, în perioada Bâlciului de Sfântă Mărie!

0
230

 

        În perioada desfăşurării Bâlciului tradiţional, de Sfânta Maria (11 – 15 august), o comise mixtă de control a derulat acţiuni de verificare a tuturor agentilor economici (persoane fizice şi juridice) cu privire la activitatea desfăşurată, pentru a preîntâmpina eventualele probleme de depreciere şi neconformităţii ale produselor şi serviciilor oferite consumatorului.

        Comisia a fost constitută prin Ordin al prefectului şi a avut următoarea componenţă:

  • Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – Giurgiu – şi în calitate de coordonator;

  • Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Giurgiu;

  • Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului – Giurgiu;

  • Direcţia de Sănătate Publică – Giurgiu.

        Obiectivele comisei au fost de apărare a sănătatii şi siguranţei alimentare a consumatorului, de urmărire a activităţii economico – financiare a agenţilor economici si de verificare a conformităţii produselor oferite consumatorului – modul de aprovizionare, transportul, depozitarea şi manipularea acestor produse.

În urma verificărilor au fost întocmite 38 de documente de control şi a fost aplicat un număr de 11 amenzi contravenţionale în valoare totală de 46.200 lei, împreună cu 12 avertismente.