Guvernul a modificat joi, 21 februarie, legislația privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 … Administrațiile locale, inclusiv cea din Municipiul Giurgiu , vor avea acum posibilitatea de a cere sprijin în cazul situațiilor deosebite care pot conduce la sistarea furnizării energiei termice pentru încălzirea populației.

Prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației se poate aproba, pe bază de cerere temeinic justificată, alocarea unor sume bugetelor locale ale unor unități administrativ-teritoriale, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației.

Cu titlu de derogare, Ordonanța permite utilizarea excedentului bugetului local pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice în sezonul rece 2021-2022.

Totodată prin același Ordin se  acordă facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, prin alocarea unei subvenții suplimentare bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale care utilizează păcura drept combustibil pentru producerea energiei termice în sistem centralizat.

(Jurnal)