Începând cu 19 iulie, odată cu intrarea în vigoare a Legii 192, legea 416/2001 privind venitul minim garantat a suferit o serie de modificări.

Printre acestea, cele mai importante sunt, după cum ne preciza directorul DAS Giurgiu, Viorica Bănescu, cele legate de posibilitatea pierderii ajutorului social.

„Vorbim aici despre refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, adică a cursurilor de calificare, oferite de AJOFM, singurele scutite de acest lucru fiind persoanele bolnave, care dovedesc acest lucru cu un certificat medical, eliberate de medici, cu diagnostice foarte clare, nu cu adeverinţe, cum se proceda până acum, minorii şi mamele copiilor cu vârstă de până la şapte ani. De asemenea, o altă modificare este aceea că persoana sau familia care şi-au pierdut dreptul la ajutor social, pot solicita acest lucru după 12 luni de la data sistării acestui venit, fără însă să primească, retroactiv, sumele de bani pentru lunile cât nu au beneficiat de ajutor social”, ne spunea Viorica Bănescu.

De asemenea, lunar, pe data de 1 a fiecărei luni, beneficiarii lucrărilor au obligaţia de a transmite primarului, în scris, situaţia cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activităţile sezoniere (orele de muncă în folosul comunităţii), precum şi numărul de ore efectuate.

La acest moment, în plată, la Direcţia de Asistenţă Socială Giurgiu sunt în plată un număr de 332 de dosare, observându-se o scădere a numărului acestora, de la 380 (cu o lună în urmă). Cauzele care au dus la această diminuare, spunea directorul DAS Giurgiu, sunt, în primul rând, neefectuarea orelor de muncă, şi refuzul locurilor de muncă.

„Fiind prima lună de aplicare a acestor modificări legislative, cu cele 12 luni în care nu mai primesc ajutor social, şi fără primirea sumelor retroactive, va fi foarte greu pentru cei care nu vor să muncească. După 12 luni, aceştia au dreptul să primească ajutor social, dar vor trebui să ia dosarele de la zero!”, ne spunea Viorica Bănescu.

Dintre cei care şi-au pierdut dreptul la ajutor social, un număr de 30 de dosare sunt ale celor care au refuzat fie un loc de muncă, fie cursuri de formare profesională organizate de AJOFM Giurgiu.

Referindu-se la munca pe care trebuie să o efectueze persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii 416/2001, directorul DAS Giurgiu, Viorica Bănescu, ne preciza că aceasta se desfăşoară în spaţiile verzi, în parcuri, cimitire, sub direcţionarea Giurgiu Servicii Locale.

Cuantumul primit de asistaţii sociali este cuprins între 142 lei (persoane singure), ajungând până la 540 lei (familii cu cinci persoane). Pentru familiile cu mai mult de 5 persoane, se acordă un stimul de aproximativ 30 de lei pentru fiecare persoană în plus.

(Jurnal)